KNLTB Vlag wapperen wind

Benoemingen, afronding 2017 en updates tijdens Ledenraadvergadering in Rosmalen

Op zaterdag 16 juni vond tijdens de Libéma Open in Rosmalen de halfjaarlijkse formele vergadering van de Ledenraad van de KNLTB plaats. Daar werd het jaar 2017 formeel afgesloten, vonden er enkele benoemingen plaats en werden updates vanuit de beroepsorganisatie gegeven.

Voorzitter Roger Davids opende de vergadering en benadrukte dat het een schitterende week was in Rosmalen met niet alleen mooie toptenniswedstrijden, maar ook met Beachtennis en de KNLTB NK Padel. Het grastoernooi was ook een mooi platform om allerlei gremia te ontvangen van clubs tot NOC*NSF, tot Tweede Kamerleden voor Sport, pers en andere relaties.

Bestuurlijke vernieuwing

De afgelopen tijd was een drukke periode met onder andere de gesprekken met verenigingen (meer dan 250x “In gesprek met…” op Libéma Open), de recente Districts­vergaderingen en het gehele proces rondom het opheffen van de Districtsraden, waarbij de Districtsleden allemaal persoonlijk en zorgvuldig geïnformeerd zijn. Op vrijdag 15 juni tijdens een bijeenkomst in het KNLTB Paviljoen bij de Libéma Open in Rosmalen is afscheid genomen van de leden van de verschillende Districtsraden. Tijdens de bijeenkomst ontving een groot aantal Districtsraadsleden een welverdiende onderscheiding voor hun inzet en betrokkenheid bij hun District. Lees hier meer daarover. 

Benoemingen

Er zijn momenteel 43 Ledenraadsleden; er is één vacature binnen het District IJmond en er is één vacature binnen het District Centraal-Brabant. Alle (her)benoemingen werden door middel van applaus door de Ledenraad bekrachtigd.

Ook vond een aantal herbenoemingen plaats in het Bondsbestuur, de Tuchtraad en de Raad van Beroep. Wolfgang Born werd herbenoemd voor zijn tweede termijn als Penningmeester van het Bondsbestuur. Hugo Bakker en Frits Quadekker werden beiden voor hun tweede termijn als lid van de Tuchtraad herbenoemd. Jeroen Heijstek werd voor zijn vijfde en daarmee laatste termijn herkozen als Voorzitter van de Raad van Beroep.

De Ledenraadsvergadering werd bijgewoond door het  kandidaat-bestuurslid Marchien van Doorn (Groningen). Zij is kandidaat voor de invulling van de functie Bestuurslid Algemene Zaken. Marchien zal de komende periode gaan meedraaien met het Bondsbestuur; de formele voordracht tot benoeming zal plaatsvinden in één van de vergaderingen na de zomer.

Jaarrekening en jaarverslag

Onder applaus stelde de Ledenraad de KNLTB Jaarrekening 2017 vast, stemde in met de bestemming van het resultaat en verleende het Bondsbestuur decharge voor het gevoerde beleid van 2017. Het Jaarverslag inclusief de Jaarrekening is terug te vinden op de KNLTB website.  

Het Algemeen Reglement werd vastgesteld met inachtneming van de voorgestelde wijzigingen die zich richtten op een versoepeling van de samenstelling en het aantal personen in wedstrijdcomités. 

Updates

Vanuit de beroepsorganisatie werd door Algemeen Directeur Erik Poel een update gegeven over enkele (privacy proof) commerciële acties, het NTC en de ontwikkelingen bij Wedstrijdtennis. De doorgevoerde én geplande acties met betrekking tot het nieuwe ICT landschap werden door Berend Betz (Manager IT) uiteengezet. 

Na afloop van de ICT-toelichting werd opgemerkt dat het er op het lijkt dat we nu weer in control zijn. Berend Betz en zijn team hebben hieraan hun steentje bijgedragen en werden bedankt voor hun inzet. Tenslotte presenteerde Technisch Directeur Jacco Eltingh het nieuwe plan Toptennis “Five Steps To The Top”, een nieuw talentgestuurd programma voor de jongste jeugd tot en met Future, Challenger en ATP/WTA- spelers waarmee de KNLTB de komende jaren meer Neder­landse tennis­sers in de wereldtop wil krijgen. Sámen met clubtrainers, gecertificeerde tennis­scholen, bondstrainers en privé trainers wordt geïnvesteerd in het Nederlandse toptennis.