KNLTB Vlag wapperen wind

De KNLTB in 2017: lees het jaarverslag

Elk jaar geeft de KNLTB inzicht in zijn werk, de ontwikkelingen en de cijfers op alle verschillende beleidsvlakken in een jaarverslag. De editie over 2017 is onlangs verschenen. Zeker op digitaal- en ICT-gebied, maar ook op het terrein van commercie, tennisleraren en verenigingsondersteuning volgen de ontwikkelingen elkaar snel op.

Zo komt in het Jaarverslag terug dat de KNLTB-website KNLTB.nl in 2017 één miljoen unieke bezoekers had en daarmee de grootste tenniswebsite van Nederland. Verder kan Centrecourt.nl, het platform voor tennisverenigingen en tennisleraren, rekenen op 14.000 unieke bezoekers per maand en is in 2017 gestart met een nieuwe site, Tennis.nl. Die website moet vooral mensen aanpreken die nog niet (regelmatig) op de tennisbaan staan.

Commercie

Op commercieel gebied vervolgde de KNLTB de nieuwe weg die het in 2016 insloeg. De nieuwe benadering van voornamelijk sponsoring voor de komende jaren is gestoeld op drie pijlers: Tennis als de familie- en lifetime sport, krachtige verenigingen als tweede huis en het beste uit jezelf halen. In het jaarverslag wordt uitvoerig toegelicht hoe dit beleid vorm krijgt. In het verslag wordt ook uitgelegd wat de KNLTB precies onderneemt op het gebied van ‘datagedreven fanmarketing’. Oftewel; hoe leert de KNLTB haar doelgroep(en) steeds beter kennen en is ze daardoor in staat steeds relevanter te zijn met haar producten en diensten?

Ondersteuning door Accountmanagers

Verenigingsondersteuning is essentieel voor de tennisbond. Florerende verenigingen betekent immers in grote mate een florerende tennissport. De KNLTB slaagt erin de clubs steeds intensiever en gerichter bij te staan. In 2017 waren de KNLTB Accountmanagers verantwoordelijk voor onder meer 1.936 verenigingsbezoeken, 102 banenscans en 99 bezoeken aan gemeenten. Veel advies was gericht op ICT, baansoorten en onderhoud en verduurzaming van de accommodatie.

Verder heeft de KNLTB in 2017 nog nadrukkelijker ingezet op goede tennisleraren op elke vereniging. Het was het tweede jaar van Permanente Ontwikkeling. Het systeem waarin via bijscholing voldoende punten gehaald moeten worden om de trainerslicentie te mogen verlengen, kan op steeds meer enthousiasme rekenen onder de tennisleraren.

Maar ook thema’s als Evenementen, Medische Zaken en Wedstrijdtennis komen weer uitvoerig aan bod in het KNLTB Jaarverslag. Pik eruit wat jou interesseert en waar je meer van wilt weten!