KNLTB Vlag wapperen wind

Bij Tie-Breakers draagt iedereen bij aan een veilig sportklimaat

Een veilige sportomgeving waarin leden, vrijwilligers en andere betrokkenen onbezorgd bezig kunnen zijn met tennis klinkt misschien vanzelfsprekend, maar dat is het in de praktijk niet altijd. Het is belangrijk om het met elkaar te hebben over hoe je voor iedereen een zo plezierig mogelijk sportklimaat creëert. Tennisvereniging Tie-Breakers uit Amsterdam zet zich actief in voor Fair Play. Volgens voorzitter Theo Schoof kun je met enkele simpele initiatieven al verschil maken. “Vanaf het begin proberen we iedereen er bewust van te maken dat je zelf een bijdrage kunt leveren aan een plezierige sportomgeving.”

Met gedragsregels voor bezoekers van het sportcomplex, een gedragscode voor begeleiders, een vertrouwenspersoon en een vereiste Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor medewerkers, commissieleden en bestuurders die te maken hebben met kinderen neemt Tie-Breakers het welzijn van zijn betrokkenen serieus. “Helaas komen de initiatieven die we opgezet hebben voort uit enkele negatieve ervaringen uit de sportwereld die naar buiten zijn gekomen”, vertelt Schoof. “Het heeft ons aan het denken gezet. Het beleid dat we toen bij Tie-Breakers hebben opgesteld is gebaseerd op basis van een positieve gedachte. Wij vinden het belangrijk dat leden en vrijwilligers het naar hun zin hebben en iedereen kan daar zijn bijdrage aan leveren. Dit proberen we vanaf het begin dat iemand bij onze club komt duidelijk te maken. En zijn er zaken die je niet prettig vindt, dan hopen we dat het veilige klimaat ervoor zorgt dat je erover praat met iemand die je vertrouwt. Die mogelijkheden zijn er binnen de club.”

‘Veilige sportomgeving in ieders belang’

Ouders spelen ook een belangrijke rol in het creëren van een veilig sportklimaat. “De meeste ouders gedragen zich sportief op het park. Maar het komt voor, bijvoorbeeld wanneer hun kind meer prestatief gaat tennissen, dat ouders vergeten dat het nog altijd om plezier draait. Ouders moeten elkaar daarop kunnen en durven aanspreken. Dat is de ideale situatie. Wij denken dat die situatie ook bij ons aanwezig is. Daarvoor moet constant aandacht zijn.”

Er zijn ouders die al die maatregelen onnodig vinden. “De scheidslijn tussen wat men vanzelfsprekend gedrag vindt en wat als ‘betutteling’ wordt ervaren is dun. Het komt voor dat ouders regels waarbij zij dingen niet meer mogen doen, als betuttelend ervaren. Het is zoeken naar een acceptabel evenwicht. Een veilige sportomgeving is in ieders belang; ook in dat van de ouders.”

Groepje mensen

Er hoeven volgens Schoof geen ellenlange beleidsstukken worden gemaakt om tot een Fair Play beleid te komen. “Het bij elkaar brengen van een groepje mensen om te praten over gewenst gedrag is een goede eerste stap. Zij kunnen vaststellen welk gedrag er past binnen de club en welke afspraken daarvoor nodig zijn. Dit leg je vervolgens vast en maak je zichtbaar op de website en bijvoorbeeld op plekken in het clubhuis. Daarnaast kan een goede samenwerking met de tennisleraar of tennisschool waar de club bij aangesloten is een groot verschil maken. De leraar staat er vrijwel altijd voor open om deze zaken te bespreken.”

De effecten van het veilige sportklimaat bij Tie-Breakers zijn natuurlijk lastig te meten. “Het enige dat we concreet kunnen benoemen is dat er geen incidenten plaats hebben gevonden. Wat ik wel zie is dat tijdens activiteiten met de jeugd het enthousiasme en plezier ervan af spat. Dat is voor ons als club het belangrijkste.”

Wil je op jouw club aan de slag met Fair Play? Ga dan naar centrecourt.nl/fairplay en kijk wat je kunt doen zodat alle leden van jouw club in een veilige omgeving kunnen tennissen.