KNLTB Vlag wapperen wind

Nederlandse sport zet concrete stappen in strijd tegen seksuele intimidatie

Tijdens de Algemene Vergadering van NOC*NSF maandagavond op Papendal is onder meer nader gesproken over een Plan van Aanpak om seksuele intimidatie en misbruik in de sport zo veel mogelijk terug te dringen. Onderdeel van het plan is een meldplicht voor sportbesturen op het gebied van seksuele intimidatie en misbruik, iets waar tijdens de vergadering van maandag met algemene stemmen toe werd besloten.

Met het plan van aanpak handelt de Nederlandse sport op basis van de uitkomsten van de Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport onder leiding van voormalig minister Klaas de Vries, op 15 mei 2017 ingesteld door NOC*NSF. De commissie maakte in haar rapport onder meer inzichtelijk hoe groot en langdurig het leed van slachtoffers van seksuele intimidatie en misbruik in de sport is en deed vooral aanbevelingen om dergelijke misstanden in de toekomst zo veel mogelijk te voorkomen.

“De KNLTB is blij met de voortvarende aanpak vanuit NOC*NSF”, zegt Theo de Vaal, Senior Manager Public Affairs bij de KNLTB  “De Taskforce die is ingesteld voor deze problematiek en waarin de KNLTB zitting neemt, heeft een prima Plan van Aanpak geschreven. De maatregelen doen recht aan de ernst van de situatie en de noodzaak om er gezamenlijk voor te zorgen dat we deze misstanden uit de sport verbannen. Dit is bovendien een totaalaanpak. Er is veel aandacht voor zde preventiekant, voor het verhogen van de meldingsbereidheid en registratie van daders, maar ook zeker voorde hulp aan en begeleiding van slachtoffers. Tijdens het debat in de Tweede Kamer over de uitkomsten van het rapport werd ook nog eens benadrukt dat de overheid het grootste belang  hecht aan een adequate aanpak, die door minister Bruins volledig wordt ondersteund.”

De KNLTB onderkent al langer dat plezierig en onbezorgd sporten alleen kan in een volledig veilige omgeving, waar geen risico’s bestaan op ongewenst gedrag zoals seksuele intimidatie. Bovendien is het voorkomen van incidenten in alle gevallen beter dan achteraf handelen. Daarom was seksuele intimidatie en misbruik een van de belangrijke redenen voor de KNLTB om het project Fair Play op te zetten. Het project biedt tennisverenigingen veel informatie en praktische handreikingen om op de eigen club zo goed mogelijk bestand te zijn tegen dergelijke bedreigingen. Zo omvat Fair Play onder meer een Model Tuchtreglement voor Verenigingen, een meldpunt bij de KNLTB en vertrouwenspersonen van de KNLTB die je kan bellen.

“Iedere ouder moet er zonder meer van uit kunnen gaan dat zijn of haar kind in een veilige omgeving kan sporten”, stelt De Vaal. “Aan de gezamenlijke verantwoordelijkheid om die veilige omgeving voor iedereen, jong en oud, te creëren, moeten we zeer serieus en blijvend invulling geven. Tegelijkertijd moeten we de excessen keihard aanpakken. De meldplicht voor bestuurders die nu sportbreed wordt ingesteld, is binnen de KNLTB al langer van toepassing. Wij roepen onze bestuurders heel regelmatig op om gebruik te maken van de ondersteunende materialen zoals gedragscodes en stimuleren het aanvragen van de gratis VOG (Verklaring omtrent Gedrag) en het aanstellen van een vetrouwenscontactpersoon.”