KNLTB Vlag wapperen wind

Stel plezier op jouw club centraal in de Week van het Sportplezier!

Plezier, daar draait het toch voornamelijk voor mensen die graag sporten. Dat geldt zeker voor jeugd die pas net een sport oppakt, maar is eigenlijk essentieel voor iedereen die een aantal keren per week naar de sportclub gaat. En bij tennis is dat niet anders. Leden die niet meer met plezier sporten, haken een keer af. In de Week van het Sportplezier, die op 3 maart van start ging, wordt nog eens extra de aandacht gevestigd op een prettige sfeer en leuke activiteiten op de club, zodat zo veel mogelijk mensen optimaal plezier aan sport beleven.

Kinderen, vrijwilligers, ouders, begeleiders, ze blijven graag op de club komen als ze er een plezierige tijd beleven. Je kunt als tennisclub veel organiseren om bij te dragen aan vertier op en rond de tennisbaan. Denk eens aan een Beat the parents-toernooi, het meenemen van een vriendje of vriendinnetje naar de training, kinderen die samen met hun ouders kunnen trainen of ontbijten met het team voorafgaand aan de World Tour. En de Week van het Sportplezier is natuurlijk een uitgelezen gelegenheid om met zoiets te beginnen!

Tenniskids Vriendenkaartje

Om het meenemen van vriendjes en vriendinnetjes naar de tennisles te stimuleren, heeft de KNLTB onlangs het Tenniskids Vriendenkaartje in het leven geroepen. Een vriendje of vriendinnetje van een jeugdlid kan dit kaartje invullen en tegen inlevering een keer gratis meedoen met de les. 

Sportplezier.nl

Plezier op de club heeft natuurlijk ook alles te maken met het stimuleren van positief gedrag en het zoveel mogelijk voorkomen en ontmoedigen van negatieve uitingen zoals onsportief gedrag, schelden en ruzies. Wil jij inspiratie opdoen over wat je zou kunnen doen op jouw vereniging? Kijk dan eens op Sportplezier.nl en lees de goede voorbeelden van andere clubs die zich inzetten voor het bevorderen van plezier.

Fair Play

De KNLTB werkt zelf ook hard om ongewenst gedrag op en om de tennisbaan uit te bannen. Binnen het programma Fair Play is veel informatie en praktische hulpmiddelen beschikbaar om clubs op dit gebied te ondersteunen.