KNLTB Vlag wapperen wind

Groep ondernemers ontplooit mooie initiatieven bij ATV De Hertenkamp

De Nationale Kampioenschappen G-tennis, betere ontwikkeling van jeugdtennissers, het onderhoud en renoveren van tennisbanen. Het is een greep uit de initiatieven die stichting Deerhunters de afgelopen jaren heeft ontplooid bij ATV De Hertenkamp uit Assen. De Drentste vereniging is blij met inzet van de groep enthousiaste en ondernemende tennissers, die op vrijwillige basis de club naar een hoger plan helpen.

Zo’n vijftien ondernemers uit de omgeving van Assen hadden één gezamenlijke binding: De Hertenkamp. Zij verenigden zich in stichting Deerhunters met als doel om de tennissport te bevorderen en zo Assen nog meer op de kaart te zetten als sportstad. Samen met De Hertenkamp overleggen zij de plannen en voeren die vervolgens uit in de praktijk. “Het zijn ondernemende heren met een hart voor de club”, vertelt Michel Berends, voorzitter van De Hertenkamp. ,,Een vriendenploeg kun je het noemen. Zij conformeren zich aan de doelstellingen van de club en we hebben duidelijke afspraken met elkaar gemaakt over de gang van zaken. Maar verder kunnen zij zelf initiatief nemen voor bepaalde ideeën. In de praktijk werkt deze samenwerking goed en weten we van elkaar wat de bedoelingen zijn.” 

NK G-tennis

Een belangrijke pijler in het beleid van Deerhunters is G-tennis. Een van de mijlpalen van de stichting was dan ook het NK G-tennis bij De Hertenkamp, juni 2017. “Dat was een prachtig evenement”, benadrukt Berends. ,, Ook faciliteren zij materialen voor de G-tennisers bij De Hertenkamp. Daaruit blijkt wel dat Deerhunters het maatschappelijke belang voorop heeft staan.”

Maar de initiatiefnemers doen meer bij de Assense club. “Sinds een tijdje hebben ook talentvolle tennissers bij ons de mogelijkheden om zich te ontwikkelen. Daarnaast houden zij zich bezig met het onderhoud en de renovatie van tennisbanen, verzorgen zij hier en daar de sponsoring en organiseren zij als afsluiting van de KNLTB Voorjaarscompetitie een slotfeest. Ook over de baromzet hebben we niet te klagen. Momenteel zijn de heren bezig met plannen om padel te introduceren bij de club. De club wil graag groeien in het ledenaantal en padel is mogelijk een middel waarmee wij nieuwe mensen bij onze club kunnen betrekken.”

Whatsapp-groepen

Volgens Berends zit de kracht in het samenwerken. “Dat hoeft niet perse via een stichting, maar kan ook makkelijk met een commissie of zelf via Whatsapp-groepjes. Door samen te werken kunnen initiatieven worden opgepakt en verdeeld. Het uitvoeren van kleine plannen kunnen al een mooi verschil opleveren voor de club.”