KNLTB Vlag wapperen wind

Behartig de belangen van sport ook na de gemeenteraadsverkiezingen

Het is de afgelopen periode veelvuldig in het nieuws geweest: de naderende gemeenteraadsverkiezingen. Op woensdag 21 maart is het zover. Dan bepaalt Nederland het lokale politieke landschap. In veel gemeenten is sport en bewegen, mede dankzij de initiatieven die sportclubs en -bonden de afgelopen tijd hebben ondernomen, een belangrijk onderwerp op de politieke agenda. Ook ná de gemeenteraadsverkiezingen kunnen verenigingen een belangrijke rol vervullen om het thema onder de aandacht te houden en initiatieven uit te rollen.

Een meerderheid van de Nederlandse bevolking ziet graag dat gemeenten zich blijven inzetten voor sportstimulering en het beheer en onderhoud van accommodaties. Dat blijkt uit onderzoek van Mulier Instituut. Ook aan de kant van sportclubs groeit de bereidwilligheid om de maatschappelijke rol in de lokale omgeving te versterken. Om uit te groeien tot een open club die meedenkt over samenwerkingen met andere sportclubs, buurthuizen, onderwijsinstellingen en de omliggende wijken heeft het de steun van de politiek nodig. Anderzijds helpt een gezonde leefomgeving, waar sport en bewegen een rol in speelt, partijen bij het behalen van sociaaleconomische doelstellingen. De waarde van sport en bewegen voor gemeenten is overigens goed aantoonbaar, blijkt uit het Rapport en Tool van Kenniscentrum Sport. Clubs en de politiek hebben een gezamenlijk belang.

Onderhandelingen coalitie

In het voorjaar van 2018 starten politieke partijen de onderhandelingen om tot een lokale coalitie te komen. Ook in dit stadium kunnen sportclubs input leveren die voor alle betrokkenen van waarde is. Het is dus aan te raden om ook ná de gemeenteraadsverkiezingen in contact te blijven met de lokale politiek. Betrek ze vooral bij de activiteiten die de club organiseert.

Aan de slag

Heb je als club nog geen actie ondernomen om in contact te komen met de lokale politiek? Doe dit dan snel, het is er nooit te laat voor. De handleiding en toolkit van Sportcampagneteam NL helpen jou om je voor te bereiden op de gesprekken met (toekomstige) gemeenteraadsleden, bij een werkbezoek of bij het voorbereiden van een debat. Met deze informatie ben je in staat om de gemeenteraadsleden te overtuigen dat jouw club of de sport in het algemeen positief bijdraagt aan de lokale samenleving.