KNLTB Vlag wapperen wind

VWS verhoogt subsidiebedrag voor verduurzaming accommodaties met 2 miljoen

Twee weken geleden werd bekend dat op basis van aanvragen het totaal beschikbare subsidiebedrag vanuit het ministerie van VWS voor verduurzaming van sportaccommodaties, zo goed als bereikt was. Omdat net als vorige jaren de jaarlijkse limiet van zes miljoen euro voor de regeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties al zo snel naderde, heeft VWS echter besloten het budget voor 2018 te verhogen. Met ingang van 19 februari is bovenop de gebruikelijke zes miljoen euro, twee miljoen extra beschikbaar.

Dat betekent dat sportverenigingen en dus ook tennisclubs die nu bij de RVO (Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland) een aanvraag indienen voor subsidie voor maatregelen ter verduurzaming van de accommodatie, nog een reële kans maken om dit jaar een subsidiebedrag te ontvangen. Heb je concrete plannen, dan is het wel verstandig zo snel mogelijk een aanvraag in te dienen.

De subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) werd enkele jaren geleden geïntroduceerd als vervanger van de Ecotaks. Met de Ecotaks konden sportverenigingen jaarlijks een percentage van de energiekosten terugkrijgen. Dat betekende echter wel dat de grootste verbruikers het hoogste bedrag konden terugvragen. Dat is niet langer het geval. Met de nieuwe regeling beoogt de overheid juist de grootste verduurzamers het meeste terug te geven. Dat kan oplopen tot dertig procent van een totale investering. Op de website van de RVO staat uitgebreid uitgelegd hoe de regeling in zijn werk gaat en wat de voorwaarden precies zijn.

Energiescan

De KNLTB adviseert verenigingen altijd eerst een energiescan op de club te laten uitvoeren voordat iets op het gebied van duurzaamheid ondernomen wordt. De KNLTB werkt samen met Klimaatroute, die verenigingen en bedrijven van onafhankelijk advies voorziet op gebied van energiebesparing. Een energiescan zet op een rijtje op welke vlakken tennisverenigingen kosten kunnen besparen. Meer weten? Lees hoe de energiescan precies in zijn werk gaat of neem contact op met de Accountmanager van de KNLTB in jouw district.

Stichting Waarborgfonds Sport

Investeer je als club in verduurzaming van je accommodatie door bijvoorbeeld de aanschaf van ledverlichting of de installatie van zonnepanelen, dan kan de energierekening op termijn fors omlaag. Je moet echter wel in staat zijn zo’n investering te doen. Is dat moeilijk, dan kan de Stichting Waarborgfonds Sport uitkomst bieden. De stichting kan tot honderd procent garant staan voor een investering, tot een maximum van 250.000 euro.

Zonnepanelen populairst

Naast de bekendmaking van verhoging van het totale subsidiebedrag, meldt de RVO dat tot nu toe de meeste aanvragen van 2018 betrekking hebben op zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking, sportverlichting en binnenverlichting. De grootste groep aanvragers zijn de voetbalclubs, gevolgd door respectievelijk tennis- en hockeyclubs. Deze drie sporten voerden in 2017 in dezelfde volgorde de ranglijst aan.