KNLTB Vlag wapperen wind

De buurtsportcoach, verbinder in lokaal sportbeleid

Is er in jouw gemeente een buurtsportcoach actief? Als tennisvereniging is het goed om dat te weten. De buurtsportcoach speelt een belangrijke verbindende rol om mensen meer in beweging te krijgen. In de landelijke en lokale politiek krijgt deze functie veel aandacht. Wil je als vereniging een rol spelen in het sociale domein of anderszins bijdragen aan sportimpulsen, is het goed te kijken welke politieke partijen de inzet van buurtsportcoaches ondersteunen.

Rol van de buurtsportcoach

Buurtsportcoaches hebben de opdracht om sport- en beweegaanbod in de buurt te organiseren en een verbinding te maken tussen sport- en beweegaanbieders en andere sectoren zoals zorg, welzijn, jeugdzorg en kinderopvang en onderwijs. Er is dus altijd sprake van een combinatie met sport en bewegen. Het organiseren en stimuleren van sport en bewegen onder verscheidene bevolkingsgroepen door de buurtsportcoach kan uiteindelijk resulteren in steeds meer mensen die de vruchten hiervan plukken en dus ook in meer mensen die zelf de gang naar de sportclub maken.

De buurtsportcoach is inmiddels een bekend fenomeen in de sport en krijgt ook in steeds meer gemeentes een vaste plek in het sportbeleid. Op bijna de helft van de Nederlandse basisscholen is een buurtsportcoach actief. En bij ruim de helft van de scholen zijn de buurtsportcoaches ook betrokken bij het bewegingsonderwijs.

Ook in de wijk vervullen buurtsportcoaches een belangrijke rol in de verhoging van de sportdeelname. Een buurtsportcoach kan namelijk gericht ingezet worden in wijken met een lagere sportdeelname in samenwerking met een open club of schoolsportvereniging. 

Sleutelrol gemeenten

Gemeentes vervullen bij de inzet van een buurtsportcoaches een sleutelrol. Vaak werken ze (deels) in opdracht van de gemeente en zijn ze vanuit die rol dé verbindende figuur in het lokale sportlandschap. Daarom is het goed om als tennisvereniging te onderzoeken of binnen jouw gemeente een buurtsportcoach actief is.

Hoe kan deze buurtsportcoach een verbindende rol spelen tussen wijken, scholen en jouw vereniging? Met de gemeenteraadsverkiezingen op komst is dit voor jouw vereniging een belangrijke vraag als je daar bij aan wilt haken. Het is daarom goed om de programma's van de verschillende lokale partijen hier op te toetsen. Ga ook in gesprek met lokale gemeenteraadsleden en kandidaat-raadsleden en neem het belang  van de buurtsportsportcoach daarin mee als gespreksonderwerp.