KNLTB Vlag wapperen wind

Commissies hebben grote inspraak in beleidsplan De Merletten

Na een periode van acht jaar was het bestuur van De Merletten uit Boxtel in 2013 toe aan vers bloed. Tennissers van een competitieteam van de club hadden er wel oren naar om het bestuurlijke stokje over te nemen. Het beleidsplan dat zij opstelden kwam tot stand na verschillende workshops met alle commissies binnen de club. Inmiddels staat de vereniging er aanzienlijk beter voor en heeft het bestuur met een goed gevoel de bestuurlijke taken alweer overgedragen aan, zoals voormalig vicevoorzitter Edwin Schumacher het zelf verwoordt, ‘de volgende generatie’.

De balans opmakend concludeert Schumacher dat het beleidsplan voor de periode 2013 – 2017 een succes is geweest. De Brabantse tennisvereniging schrijft inmiddels zwarte cijfers, heeft meer jongeren bereid gevonden om als vrijwilliger iets te betekenen voor de club en ziet het ledenaantal stijgen. “Ook de leeftijdsverdeling van de leden is evenwichtiger geworden”, vult Schumacher aan. “Veel jongeren trokken naar onze club omdat zij zagen dat er nieuwe dingen gebeurden. Daar zijn de commissies binnen de club verantwoordelijk voor. Zij brengen een positieve sfeer.”

Het bestuur begon in 2013 met het opstellen van een prioriteitenlijstje. “Onze identiteit was dat Merletten vooral een club was voor de tennissers van hoog niveau”, vervolgt Schumacher. “Dat riep meer dan eens vragen op bij de recreatieve tennissers. Bij de samenstelling van ons plan hingen we aan elk jaar een bepaald thema. Zo stond het eerste jaar in het teken van het ‘huis op orde krijgen’. Vanuit die thema’s hebben wij doelstellingen geformuleerd die de club vooruithielpen.”

Draagvlak en goede ideeën

Om draagvlak voor het beleidsplan te creëren én het plan te voorzien van meer goede ideeën, nodigde het bestuur alle commissies uit om deel te nemen aan verschillende workshops. Schumacher: “Wij drukten de voorzitters van alle commissies op het hart om deel te nemen aan de workshops. Tijdens de avond bedachten de commissies ideeën die bijdragen aan het behalen van de doelstellingen. Iedereen kon rondlopen en zijn zegje doen, ook over andere commissies. De ideeën werden vervolgens gekoppeld aan de commissies die daar het beste geschikt voor waren. Zo ging een commissie aan de slag met de realisatie van een nieuw terras, werden er open tennisdagen georganiseerd en werden selectiespelers betrokken bij de organisatie van het open toernooi. Zo kwam er meer initiatief om activiteiten te organiseren. Dit werd door het bestuur natuurlijk van harte toegejuicht.”

‘Eigen ideeën uitvoeren’

Op de workshopavond kwamen veertig mensen af. De reacties waren overweldigend positief, zegt Schumacher. “De ideeën maakten zoveel enthousiasme los. De mensen vonden het vooral fijn dat zij nu hun eigen ideeën mochten gaan uitvoeren. Dat zorgt voor veel betrokkenheid en motivatie om er écht wat van te maken.”

Inmiddels nadert het beleidsplan het einde van de looptijd. De Merletten is bezig met het samenstellen van een nieuw plan. Dat doet het wel met een ander bestuur. “Onze bestuursperiode van vier jaar zit erop”, redeneert Schumacher. “De club en de organisatie staat er erg goed voor. Geleidelijk aan hebben we onze functies overgedragen. Wel heeft de nieuwe voorzitter gevraagd of ik vanwege mijn ervaring van de afgelopen keer betrokken wilde blijven bij het proces naar het nieuwe beleidsplan. Ik ben ervan overtuigd dat de club de groei die het de afgelopen jaren heeft doorgemaakt kan vasthouden.”