gravel schaduw service

Datum

Locatie & plaats

Online
of op locatie

Opleiding Vertrouwenscontactpersoon via NOC*NSF

De scholing ‘Vertrouwenscontactpersoon’ bestaat uit een voorbereidende online module en één of twee bijeenkomsten. Door deze voorbereidende online module krijg je inzicht in begrippen als (seksuele) intimidatie, discriminatie, pesten en agressie en lees je wat je als VCP kan doen om de sociale veiligheid op de vereniging te vergroten. Ook kan je hier je vragen kwijt die je graag beantwoord ziet tijdens de bijeenkomst(en).

Tijdens deze scholing

  • Leer je meer over de rol die een VCP vervult binnen een vereniging;
  • Besteden we aandacht aan de positie die de VCP inneemt wanneer er sprake is van ongewenst gedrag;
  • Krijg je handvaten om als VCP vertrouwelijke gesprekken te voeren, te reflecteren, om te gaan met de emoties van de diverse betrokkenen en hoe je binnen het beleid kan functioneren;
  • Gaan we in op de verwijzingen die mogelijk zijn bij een melding.

Na afloop van de cursus Vertrouwenspersoon ben je in staat het onderwerp sociale veiligheid en seksuele intimidatie aan de doelgroepen te kunnen presenteren, kan je een vertrouwelijk gesprek voeren met klager, beschuldigde, bond of vereniging en kan je omgaan met vertrouwelijkheid, weerstanden en emoties.