Laptop fair play website

Datum

Locatie & plaats

Diverse plaatsen
in heel Nederland

Opleiding: Vertrouwenscontactpersoon (via Centrum Veilige Sport Nederland)

Een vertrouwenscontactpersoon (VCP) is een laagdrempelig aanspreekpunt op de sportclub als er vragen of zorgen zijn, of wanneer er incidenten hebben plaatsgevonden op gebied van grensoverschrijdend gedrag. Dat kan gaan over pesten, seksuele intimidatie, agressie of discriminatie. 

Vertrouwenscontactpersonen nemen een belangrijke en bijzondere positie op de sportclub in door actief te werken aan grensoverschrijdend gedrag. Daarom is het belangrijk dat je goed weet hoe je deze positie kunt invullen en wat er van je verwacht wordt.

Inschrijven via Sportopleidingen.nl.