gravel schaduw service

Datum

Locatie & plaats

Diverse locaties
Diverse locaties

Opleiding tot Vertrouwenscontactpersoon via NOC*NSF

Tijdens de opleiding zal aandacht worden besteed aan de positie die jij als vertrouwenscontactpersoon inneemt als er sprake is van ongewenst gedrag. Hoe vang je iemand op die iets komt melden of vragen? Waar kan een beschuldigde terecht? En hoe kan een bestuur ondersteund worden wanneer er een melding is? Maar ook: hoe kan zij preventiebeleid ontwikkelen? Je oefent heel praktisch gesprekstechnieken en bespreekt samen met de trainer verschillende casussen.


De opleiding wordt ook aangeboden via het landelijk sportakkoord. Informeer bij je accountmanager en/of gemeente of zij een tegemoetkoming in de kosten vergoeden.


De opleiding wordt aangeboden op diverse data in augustus tot en met november. Inschrijven kan via de website Sportopleidingen.nl.