VCL/VTL

VCL/VTL

Zonder vrijwilligers kan de tennis- en padelsport in Nederland niet bestaan. Voor de organisatie van competitie en toernooien zijn enthousiaste vrijwilligers nodig die zich hiermee bezighouden. Het is van belang dat deze vrijwilligers goed worden opgeleid om alles in goede banen te leiden.Om hiervoor te zorgen, biedt de KNLTB VCL- en VTL-cursussen aan.

VCL-cursus

De cursus Verenigingscompetitieleider (VCL) is bedoeld voor diegene die binnen de vereniging verantwoordelijk is voor de competitiedeelname en -organisatie. Hij of zij meldt onder andere de competitieteams aan bij de KNLTB, zorgt voor een ordelijk verloop tijdens een competitiedag en voor een juiste en snelle verwerking van de competitieresultaten.

Gezien de grootte en de hoeveelheid competities is het aan te bevelen om binnen een vereniging meerdere personen met deze rol te hebben, waardoor het werk kan worden verdeeld. Indien een vereniging deelneemt aan competities is het zelfs verplicht om een gecertificeerde VCL te hebben. Tijdens de VCL-cursus worden stap voor stap alle aspecten behandeld waarmee tennisclubs te maken krijgen tijdens competitiedagen.

De VCL is verantwoordelijk voor:

  • Inschrijven van teams op MijnKNLTB.
  • Uitnodigen teams: Als VCL ben je reglementair verplicht om uiterlijk 8 dagen vóór de betreffende speeldag digitaal de uitnodiging aan te maken op MijnKNLTB.
  • Dispensatie aanvragen: Als een speler vaker dan één keer per week competitie wil spelen of voor twee verschillende verenigingen wil uitkomen, dient de VCL hier dispensatie voor aan te vragen. De voorwaarden voor dispensatie worden per competitie bepaald.
  • Uitslagengedelegeerden toekennen: Als VCL wijs je voor ieder team een uitslagengedelegeerde aan (meestal de aanvoerder van een team) die verantwoordelijk is voor het invoeren van de uitslagen na afloop van een competitiespeeldag.
  • Corrigeren van uitslagen
  • Protest indienen
  • Het corrigeren van wangedrag: hiervoor is de Handleiding omgaan met wangedrag geschreven.

VTL-cursus

De cursus Verenigingstoernooileider (VTL) is bedoeld voor verenigingsleden, die zich bezig willen houden met de organisatie van allerlei soorten toernooien. Tijdens de cursus worden diverse thema’s behandeld, zoals de rechten en plichten van de toernooileiding en deelnemers, komt de regelgeving aan bod en krijgt men praktische ondersteuning en tips voor de organisatie van een toernooi.

Bij het organiseren van een KNLTB-goedgekeurd toernooi (een open toernooi of een ranglijsttoernooi) is het verplicht dat de toernooiorganisator in het bezit is van een geldig VTL-certificaat.

Wanneer worden de cursussen weer georganiseerd?

In verband met het coronavirus zijn de geplande VCL en VTL bijeenkomsten op locatie in maart en mei geannuleerd. De KNLTB is een pilot gestart waarin de VCL en VTL bijeenkomsten alternatief worden aangeboden via een online training. Deze pilot was uitgezet onder de ingeschreven cursisten van mei.

Uit de evaluatie van deelnemers, docenten en KNLTB is gebleken dat deze vorm onder de huidige omstandigheden een goed alternatief is. Wij bieden nu extra online klassikale bijeenkomsten aan in juni en mogelijk ook in juli/augustus. Alle cursisten van de geannuleerde cursussen in maart zijn geïnformeerd over de data. Hierbij wordt voorrang verleend aan verenigingen die geen of onvoldoende VCL-s of VTL-s binnen de eigen vereniging hebben.

De cursusdata in het najaar (november) zullen zo spoedig mogelijk bekend gemaakt worden. De klassikale bijeenkomsten in het najaar zullen waarschijnlijk deels op locatie en deels online worden aangeboden. De inschrijving voor de najaarscursussen zal via de ledenadministrateur van de vereniging lopen.

Inschrijven

Als ledenadministrateur kun je geïnteresseerde leden inschrijven om een basiscursus Verenigingscompetitieleider (VCL) en/of Verenigingstoernooileider (VTL) te volgen.

Inschrijven gaat eenvoudig via de cursusboeker in het ledenadministratiepakket (KNLTB.Club of All United). Je kunt leden inschrijven tot 10 dagen voorafgaand aan een cursus. Gebruik hiervoor deze handleiding. Komt de cursus niet meer in beeld dan is deze helaas vol. Na inschrijving ontvangt de cursist een inschrijfbevestiging.

Aanmeldingen voor de update cursussen (verlengen VCL/VTL certificaat na 5 jaar) kunnen per e-mail aan ons worden doorgegeven via wedstrijdtennis@knltb.nl.

Gebruik je als ledenadministrateur KNLTB.Club, maar komt de cursuszoeker niet direct tevoorschijn? Dan is jouw gebruikersaccount in KNLTB.Club nog niet gekoppeld aan de rol als Ledenadministrateur. Een beheerder van jouw vereniging in KNLTB.Club kan het gebruikersaccount koppelen. Indien je zelf beheerdersrechten hebt dan kun je dit ook direct zelf doen. Klik hier voor een uitleg.