VOG

Wat kun je als club zelf doen?

Als vereniging kun je verschillende dingen doen om te zorgen dat alle leden in een veilige omgeving kunnen tennissen en padellen. Hieronder staan ​​een aantal punten waar je mee aan de slag kunt op de club.

Algemeen

 • Werk met vertrouwens (contact) personen. De vertrouwens (contact) persoon is een centraal aanspreekpunt op de club waar alle leden terecht kunnen met vragen of voor advies over een situatie op de club. In het geval van ongewenst gedrag is het vaak fijn om hierover met iemand te praten en advies te krijgen. Vertrouwenscontactpersonen kunnen een opleiding volgen via NOC * NSF. Klik hier voor meer informatie. Zorg dat de vertrouwens persoon bekend is bij alle leden en contactinformatie makkelijk te vinden is.
 • Geef bij de leden van jouw club aan dat ze een sociale verantwoordelijkheid hebben om seksuele intimidatie of ander wangedrag te melden bij het bestuur van de vereniging, zodat het bestuur actie kan (laten) ondernemen. De KNLTB heeft een meldplicht voor ernstige misdragingen, waardoor het bestuur in het geval van ernstige misdragingen de melding moet doorzetten richting de KNLTB. Bekijk hier het KNLTB meldpunt.
 • Vergroot de betrokkenheid van leden en ouders door hen regelmatig te informeren - bijvoorbeeld op bijeenkomsten of per e-mail - over wat de vereniging probeert te realiseren en wat daarbij van hen verwacht wordt.
 • Bevorder een open cultuur in de vereniging waarin gedrag bespreekbaar is.
 • Zorg ervoor dat het terrein en de gebouwen van de club zo veel als mogelijk open en vrij toegankelijk zijn, zodat er sociale controle kan plaatsvinden.
 • Het NOC * NSF heeft een laagdrempelig en concreet stappenplan voor verenigingen geïntroduceerd om grensoverschrijdend gedrag in de sport zoveel mogelijk te voorkomen. Klik hier voor meer informatie.

Gedragscodes en Reglementen

 • Stel gedragscodes / huisregels op voor de verschillende doelgroepen, laat ze goedkeuren door de ALV en zorg dat deze makkelijk en eenvoudig vindbaar zijn. Op die manier raakt iedereen op de club (leden, vrijwilligers, tennisleraren, ouders) bekend met deze gedragscodes / huisregels. Betrek de doelgroepen eventueel ook bij het opstellen van de gedragscodes / huisregels, zodat het iets van de club wordt wat door iedereen wordt gedragen. Je kunt hiervoor de gedragscodes gebruiken die je hier kunt downloaden. Je kunt deze gedragscodes ook niet aanvullen met specifieke regels voor op jouw club.
 • Werk met een protocol voor begeleiding van minderjarigen / jongvolwassenen en andere kwetsbare groepen. Daar kunnen afspraken in worden vastgelegd om de leden te beschermen zoals het nimmer alleen zijn van een volwassene met een kwetsbaar persoon (4 ogen principe).
 • Stel een tuchtreglement op voor jouw vereniging, zodat je 'kleine incidenten' via de vereniging zelf kunt oplossen. Je kunt hiervoor het Model Tuchtreglement voor Verenigingen gebruiken, speciaal ontworpen voor de aanpak van integriteitskwesties binnen verenigingen. Deze kun je gebruiken om een ​​eigen tuchtreglement op te stellen. Indien het niet mogelijk is om te komen tot een eigen tuchtreglement kan het bestuur bij meldingen werken met een ad hoc adviescommissie om te komen tot afhandeling van de melding.

Vrijwilligers & Leraren

 • Werk met Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG). Zorg dat vrijwilligers en leraren een VOG aanleveren, zodat je weet wie je in huis haalt. Een VOG is niet zaligmakend, maar is wel zeer aan te bevelen. Voor vrijwilligers kun je bij NOC * NSF gratis een VOG aanvragen .
 • Naast een VOG bevelen wij het ook aan om vrijwilligers te screenen. Dit kun je doen door naar de organisatie te bellen waar hij / zij vrijwilligerswerk doet / deed en te informeren naar deze persoon.
 • Laat je vrijwilligers een e-learning via NOC * NSF volgen over bijvoorbeeld, discriminatie, financiële integratie en / of matchfixing.
 • Laat de gedragscodes voor vrijwilligers en leraren door hen ondertekenen voor extra bewustwording en commitment. Ook zonder ondertekening zijn deze doelgroepen aan de gedragscodes gebonden.