VOG

Verklaring Omtrent Gedrag

Hoe vervelend zou het achteraf gezien zijn, als blijkt dat bepaalde zaken voorkomen hadden kunnen worden met een VOG? Iedereen kent wel de verhalen van vrijwilligers waarvan achteraf blijkt dat zij bij een screening door middel van een VOG al door de mand zouden zijn gevallen. En toch hadden ze vrij spel omdat er geen VOG was aangevraagd, waardoor ze bijvoorbeeld de verenigingskas plunderden. Iets wat je natuurlijk niet wil. Zeker bij vrijwilligers die met kinderen of andere kwetsbare groepen werken, is de VOG een belangrijke extra zekerheid. De KNLTB ondersteunt verenigingen om zoveel mogelijk te werken met vrijwilligers met een VOG. Bovendien is de VOG voor verenigingsvrijwilligers gratis. Neem dus het zekere voor het onzekere!

Naast het aanvragen van een VOG beveelt de KNLTB ook aanvullende screening van vrijwilligers aan. Dit kan bijvoorbeeld door te kijken of iemand al ergens anders actief als vrijwilliger was of is en die organisatie eens te bellen. De bond hecht immers grote waarde aan het beoefenen van de sport in een veilige, sportieve en respectvolle sfeer.

Aanmelden

(In het filmpje wordt nog gesproken over eHerkenning niveau 3; inmiddels heeft Justis bekend gemaakt dat eHerkenning niveau 2+ voldoende is.)

Met de regeling gratis VOG kunnen clubs het voor vrijwilligers mogelijk maken om de VOG zonder kosten en zonder de deur uit te hoeven aan te vragen. Hiervoor moet jouw vereniging allereerst worden toegelaten tot de regeling. Een aanvraag daartoe kan gedaan worden via Gratisvog.nl. Als club moet je in dat geval preventief beleid voeren om ongewenst gedrag te voorkomen en daarom onder meer een vertrouwenscontactpersoon hebben aangewezen. De aanvraag wordt beoordeeld door NOC*NSF, die daarna een advies afgeeft aan het ministerie van Veiligheid en Justitie. Wordt jouw club toegelaten tot de regeling, dat kun je voor de vrijwilligers de VOG klaarzetten, waardoor zij hem met slechts enkele handelingen in bezit kunnen krijgen.

Let op! Om vrijwilligers in staat te stellen de VOG gratis aan te vragen, moeten ze digitaal zijn klaargezet door de vereniging. Daarvoor moet de club wel beschikken over eHerkenning, een inlogsysteem waarmee organisaties bepaalde diensten veilig beschikbaar kunnen stellen aan andere partijen. Heeft jouw club nog geen eHerkenning? Ga dan naar eHerkenning.nl en vraag het aan.

Op deze website wordt uitgelegd hoe aanmelding voor de regeling en de feitelijke gratis aanvraag van VOG‘s exact in zijn werk gaat.