VOG

Seksuele intimidatie

Iedereen die sport, moet dit kunnen doen in een veilige omgeving. Wanneer je te maken krijgt met seksuele intimidatie op of rondom de baan is dat een teken dat die omgeving niet meer veilig is. Het kan veel emoties en vragen oproepen bij slachtoffers of degenen die het zien gebeuren.

Seksuele intimidatie is elke vorm van verbaal (opmerkingen), non-verbaal (gebaren) of fysiek (handelingen) gedrag dat een seksueel karakter heeft en door het slachtoffer als ongewenst wordt ervaren. De gedragingen kunnen als doel of gevolg hebben dat de waardigheid van het slachtoffer wordt aangetast. Dit kan met name het geval zijn wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd.

Als in de media gevallen van seksuele intimidatie of ander grensoverschrijdend gedrag bij sportclubs opduiken, denken veel vereniging dat zoiets ‘vast niet bij hun op de club gebeurt’. Bij deze problematiek geldt echter altijd dat voorkomen van incidenten vele malen beter is dan achteraf handelen. Als vereniging kun je verschillende dingen doen om te zorgen dat alle leden in een veilige omgeving kunnen sporten, zoals het werken met Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG) of het opstellen van gedragscodes/huisregels. Lees hier meer wat je als vereniging nog meer kunt doen.

Ernstige misdragingen, zoals seksuele intimidatie, fysiek geweld, doping of matchfixing, moet je als vereniging niet zelf oppakken. De vereniging dient dit bij de KNLTB te melden. De bond neemt dan de zaak over van de vereniging en zal deze behandelen. In geval van doping en seksuele intimidatie wordt de zaak overgedragen aan het Instituut Sportrechtspraak (ISR).