Bal onder het net

Protest / Verzoek tot onderzoek

Een belanghebbende vereniging kan bij de KNLTB protest aantekenen tegen gedragingen (niet zijnde gedragingen zoals genoemd in het Reglement Fair Play) of handelingen van een andere vereniging, of die waarvoor die vereniging aansprakelijk is, wanneer deze naar haar mening in strijd is met het competitiereglement.

Daarnaast kan een belanghebbende vereniging een verzoek tot onderzoek indienen wanneer men twijfelt of:

  • een speler van een tegenpartij gerechtigd is in die ploeg te spelen,
  • een aanvoerder van een tegenpartij de bepalingen omtrent het opstellen van spelers volgens speelsterkte in acht heeft genomen,
  • de vereniging van een tegenpartij de ploegen in volgorde van sterkte heeft opgesteld, kan de KNLTB verzoeken een onderzoek in te stellen.

Een protest of verzoek om een onderzoek in te stellen dient te worden ingediend door het bestuur of de VCL uiterlijk 8 dagen na de dag waarop de gedraging of handeling heeft plaatsgevonden. Alle overige richtlijnen zijn samengevat in artikel 60 en 61 van het KNLTB Competitiereglement.

Vul onderstaand formulier in om protest aan te tekenen of voor een verzoek tot onderzoek: