Tennisbaan Verlicht (2)

Subsidiemogelijkheden

Per 1 januari 2019 is de zogenaamde subsidieregeling BOSA van kracht. BOSA staat voor: Subsidie Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties. Deze regeling is in het leven geroepen door het ministerie van VWS. Doel hiervan is om de bouw, het onderhoud en het beheer van sportaccommodaties, én de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen te stimuleren.

  • Tot 2024 is een budget van 80 miljoen per jaar beschikbaar. Het subsidiebedrag moet minimaal €5.000,-bedragen. De subsidie bedraagt 20% van de investeringssom inclusief BTW.
  • Voor investeringen op het vlak van duurzaamheid en toegankelijkheid geldt een extra subsidiepercentage van 10%, dus 30% subsidie in totaal.
  • Alleen maatregelen van de zogenaamde maatregelenlijst komen in aanmerking.

Ben je op zoek naar meer informatie en/of achtergrond van deze subsidieregeling, klik dan hier.

Vaste partner van de KNLTB in het verduurzamen van verenigingen is SportStroom. Zij kunnen je eventueel ook alles over deze regeling vertellen en desgewenst de subsidie voor je aanvragen. Je kunt hiervoor dan contact opnemen met SportStroom via contact@sportstroom.nl.