Wijzigingen jeugdtennis in 2019: wat gaat er precies veranderen?

Wedstrijden spelen motiveert en daagt uit, het zorgt er over het algemeen voor dat mensen langer lid blijven van de tennisvereniging. Dat geldt vooral ook voor de jeugd. Onderzoek leert dat als kinderen meer wedstrijden spelen, ze sneller beter worden en tennis leuker vinden. Op dit moment speelt echter maar één op de drie jeugdleden competitie. Om dat aantal omhoog te krijgen, is nodig dat het competitieaanbod beter aansluit op de wensen van de kinderen én hun ouders. Daarnaast is het zaak dat het wedstrijdaanbod voor deelnemers en clubs overzichtelijker wordt. Vandaar dat er in 2019 een en ander gaat veranderen.

Naamsverandering

Ten eerste gaat de naam World Tour, waarmee de afgelopen jaren de competitie binnen Tenniskids werd aangeduid, veranderen. Uit onderzoek en evaluatie van het competitieaanbod voor de jeugd is gebleken dat de naam Word Tour bij zowel ouders als kinderen soms tot verwarring leidde. Bovendien werd vaak niet begrepen dat de speelronden in de World Tour in het teken stonden van de steden van de professionele ATP- en de WTA-tour. De naam World Tour maakt in 2019 plaats voor de Rode en de Oranje competitie, gevolgd door de al bekende Groene competitie.

Meer overzicht

Voor jonge kinderen is de concentratie vasthouden best een uitdaging, hun spanningsboog is niet heel groot. Om kinderen in Tenniskids Rood en Oranje wel optimaal te laten tennissen, gelden daarom vanaf 2019 andere adviestijden:  één uur voor de Rode competitie en twee à tweeënhalf uur voor de Oranje competitie (zonder warming-up, pauze en eindspel). Zo kan de eindtijd voor ouders beter bepaald worden en hebben verenigingen meer overzicht over hun baancapaciteit.

Verandering van naam

Na Groen volgde tot op heden nog de categorie Geel, waarin de jeugd voor het eerst op een volledige baan speelde en in aanraking kwam met het tennisspel zoals de senioren het spelen. Ook die naam verandert. De Gele jeugdtennissers tot en met 17 jaar zijn vanaf 2019 de Junioren.

Duidelijkheid

En ook wat betreft de competitie, de Open Toernooien en de jeugdranglijst voor de Junioren gaat een aantal zaken veranderen. Het competitieaanbod wordt overzichtelijker, waardoor er sprake zal zijn van kortere reisafstanden en kleinere niveauverschillen.  Bovendien wordt het aanbod van toernooien, de toernooikalender en het systeem van de jeugdranglijst zo hervormd, dat alle kinderen voldoende speelmomenten én voldoende rust krijgen. En het niveau van de spelers komt beter tot uiting in hun ranking. Wil je gedetailleerd weten wat er in dit opzicht exact gaat veranderen? Lees er hier alles. 

Competitie Rood en Oranje in april, mei, juni

Ten slotte gaat er het nodige veranderen aan speelkalender voor de Rode en Oranje competitie. Onderzoek onder clubs, kinderen en ouders wees uit dat de kalender zoals deze de afgelopen jaren werd gehanteerd, best wat te wensen overliet. Zo werd de start van de competitie als erg vroeg ervaren. Kinderen begonnen doorgaans al in maart aan de competitie en dan was er op de clubs vaak nog maar weinig bedrijvigheid en kon het nog behoorlijk koud zijn. Op gravelbanen was het op dat moment bovendien een uitdaging om alle duels gespeeld te krijgen. Verder werd ook de speelpauze in april en mei lang niet door iedereen als prettig ervaren. Daarom wordt er voortaan gespeeld in april, mei en juni. Dat betekent wel dat in 2019 de jeugdcompetitie en reguliere competitie deels zullen samenvallen.

Hulp bij baanplanning

Op vrij rustige verenigingen, zorgt het samenvallen van de competities voor wat extra reuring op het tennispark, maar voor de drukkere clubs zal het best een uitdaging worden om tot een goede baanplanning te komen. Die verenigingen staat de KNLTB graag bij in de zoektocht naar maatwerkoplossingen, zodat in een specifieke situatie zo veel mogelijk teams aan de competitie kunnen meedoen. Zorg er in ieder geval voor dat je op jouw vereniging goed contact onderhoudt met de Tenniskids-functionaris, zodat je precies weet welk effect het gedeeltelijk samenvallen van de competities heeft op de baanplanning.

Alles bij elkaar gaat er dus best veel veranderen. Wil je de veranderingen in het jeugdtennis helder op een rij hebben en zeker weten dat je niks mist? Lees dan alles over de wijzigingen voor de jeugd op https://www.centrecourt.nl/wijzigingenjeugd