De afmeldmonitor: waarom haakt een tennislid af?

Met het nieuwe jaar voor de deur is een terugblik op 2014 haast vanzelfsprekend. En wie terugblikt, kan niet om de afmeldmonitor heen. Het onderzoek van de KNLTB gaf antwoord op enkele prangende vragen.

Dat de tennisbond al enkele jaren wordt geconfronteerd met een terugloop van het aantal leden, is de meeste verenigingen wel bekend. Door dit groeiende besef rezen bij de verenigingen enkele vragen, waarvan er één voor de hand lag: waarom haakt een tennislid af? Die vraag stond dan ook centraal toen de KNLTB het Mulier Instituut afgelopen zomer opdracht gaf onderzoek te doen naar de beweegredenen van de 'afmelders'. Het instituut benaderde 28.255 van de 44.052 leden die van november 2013 tot en met januari 2014 hun lidmaatschap opzegden en legde ze een vragenlijst voor. Doelgroep: leden van 18 jaar en ouder. Er kwamen 2.923 reacties binnen.

Blessures

De belangrijkste reden voor opzegging van het lidmaatschap heeft de KNLTB inmiddels al enkele malen wereldkundig gemaakt. Het Mulier Instituut constateerde dat 28% stopt vanwege blessures. Met name in de leeftijdscategorie boven de 45 jaar leiden lichamelijke ongemakken regelmatig tot beëindiging van het lidmaatschap. Tennissers van 45 jaar en ouder vertegenwoordigen 58% van de ondervraagde afzeggers en 30% van die groep afzeggers besloot het lidmaatschap op te zeggen vanwege een kwetsuur. Die wetenschap gaf de KNLTB al de nodige handvatten voor het beleid ten aanzien van ledenbehoud.

Te druk voor tennis

Met een totaal percentage van 17% van de ondervraagden werd ook 'tijdgebrek' regelmatig aangevoerd als hoofdreden voor het opzeggen van het tennislidmaatschap en dan vooral in de categorie afmelders van 25 tot en met 36 jaar. Daarna volgen als redenen nog een verhuizing, afgenomen plezier in tennis en de keuze voor een andere sport met respectievelijk 7%, 6% en 5%. De hoogte van de contributie werd regelmatig genoemd als zogenoemde 'bijkomende reden', maar was slechts bij 4% van de afmelders de hoofdreden.

Andere sporten

Van de afmelders die meewerkten aan het onderzoek zei dus 5% geen tennislid meer te zijn vanwege de keuze voor een andere sport. Aan die afmelders werd ook gevraagd voor welke sport zijn dan voornamelijk hadden gekozen. Die cijfers waren wederom geen bevestiging van het beeld dat tennissers vooral zouden overstappen naar hockey, zoals verscheidene media enige tijd geleden meldden. De meeste afmelders in deze categorie noemden golf als nieuwe sport. Van de 151 mensen die een andere sport als hoofdreden voor afmelding opgaven, zei 23% het tennisracket te hebben ingeruild voor de golfclubs.

Opnieuw lid?

In het rapport komt ook duidelijk naar voren dat veel van de afmelders in 2013 al weinig op de tennisbaan stonden. Maar liefst 50% ging in 2013 maximaal enkele keren de baan op en slechts 13% van de afmelders tenniste meerdere keren per week. Ter vergelijking: van de tennisleden in het algemeen speelt 51% meerdere keren per week en staat 89% minimaal een keer per week op de baan.

 

Ten slotte kunnen verenigingen op basis van het rapport concluderen dat het verstandig is ook het contact met vertrekkende leden niet helemaal te verbreken. Van de afmelders acht 26% de kans groot tot zeer groot in de toekomst weer een keer lid te worden van een tennisvereniging en in de leeftijdscategorie 25 tot en met 36 jaar is dat percentage zelfs 35%. Van de groepen competitiespelers en toernooispelers onder de afmelders beschouwt 44% de kans op een terugkeer als tennislid groot tot zeer groot.

Helaas is het alleen mogelijk om vanuit Nederland een reactie te plaatsen.