De zes grootste misverstanden over gravel en kunstgrasachtige baansoorten

Uit statistieken blijkt dat gravelbanen steeds meer terrein verliezen, terwijl uit onderzoek de gravelbaan vaak als beste uit de bus komt. Waarom laten clubs dan steeds vaker andere baansoorten aanleggen?

Belangrijkste reden hiervoor zijn de misverstanden die bestaan over gravel en andere baansoorten. De zes grootste misverstanden hebben we op een rij gezet: 

1. Gravelbanen zijn seizoensgebonden

Vaak wordt gedacht dat het gravelseizoen van april tot oktober loopt. Niets is minder waar, het is zelfs mogelijk om het gehele jaar door op gravelbanen te spelen als de weersomstandigheden meezitten. Gemiddeld zijn ze 40 weken per jaar bespeelbaar. Kunstgrasachtige banen zijn gemiddeld 45 weken per jaar bespeelbaar. Door de term ‘all weather’ banen denkt men ten onrechte dat deze banen het hele jaar door bespeelbaar zijn. Zowel gravel als kunstgrasachtige baansoorten zijn bij opdooi, ijzel en sneeuw niet bespeelbaar.

Regen

De perceptie dat gravelbanen snel onder water staan is onjuist. Die perceptie is mede ontstaan omdat in Nederland relatief veel oude gravelbanen lagen. Goed onderhouden gravelbanen zijn gemiddeld binnen een half uur tot een uur droog. Gravel blijft wel gevoeliger voor water dan een kunstgrasachtig systeem, maar het beeld dat de waterdoorlaatbaarheid bij kunstgrassystemen gedurende de levensduur constant blijft is onjuist. Deze banen krijgen na verloop van tijd ook te maken met een afname van de waterdoorlaatbaarheid waarvoor extra groot onderhoud nodig is dat gepaard gaat met kosten.

2. Gravelbanen zijn duur

De aanlegkosten van gravelbanen zijn veruit het goedkoopst in vergelijking met andere baansoorten. Ook de onderhoudskosten zijn bij zelfwerkzaamheid het laagst. Bij kunstgrasachtige systemen ben je voor het jaarlijkse onderhoud vaak afhankelijk van de verplichte onderhoudscontracten van de aannemer. Bij gravelbanen kun je dit onderhoud zelf uitvoeren. Zeker met de nieuwe onderhoudsmethodieken is er veel winst te behalen. Ook samenwerking met andere verenigingen biedt extra kansen om kosten te besparen. Omdat elke verenigingssituatie weer anders is, dienen de daadwerkelijke kosten op verenigingsniveau verder te worden uitgewerkt.

Levensduur

De technische levensduur van gravelbanen is vele malen gunstiger dan die van kunstgrasachtige systemen. Bij goed onderhoud van gravelbanen is een levensduur van 25 – 30 jaar zeer realistisch. Dit tegenover een gemiddelde technische levensduur van 12 - 14 jaar bij een kunstgrasachtig systeem. De vervangingskosten van gravelbanen liggen gemiddeld zo’n 50% lager dan een kunstgrasachtig systeem, uitgaande van dat de banen volgens de minimale kwaliteitseisen zijn aangelegd.

3. Onderhoud aan gravelbanen kost veel tijd 

Met moderne onderhoudsmiddelen is het mogelijk om één gravelbaan te onderhouden in gemiddeld anderhalf uur per week. Dit komt overeen met het wekelijks onderhoud van een kunstgrasachtige baan. Het voornaamste verschil tussen gravel en kunstgrasachtige banen zit in de uitvoering van het voorjaarsonderhoud en kost bij gravelbanen in verhouding de meeste tijd. Bij kunstgrasachtige systemen gebeurt dit door een aannemer.

Men denkt vaak dat kunstgrasachtige banen weinig tot geen onderhoud vergen. Deze gedachte kan tot achterstallig onderhoud leiden waardoor na verloop van tijd extra kosten gemaakt moeten worden.

4. Kunstgrasachtige banen zijn qua speeleigenschappen vergelijkbaar met gravelbanen

Marktpartijen verkondigen graag dat de speeleigenschappen van gravelbanen en kunstgrasachtige banen vergelijkbaar of zelfs hetzelfde zijn. Deze vergelijking is vooral ingegeven vanuit marketing overwegingen en niet vanuit een objectieve kijk naar de werkelijke speeleigenschappen. Niet voor niets zijn kunstgrasachtige systemen zoals smashcourt vaak oranje/rood van kleur. Hiermee wordt een beeld gecreëerd van een gravelachtige baan. Als we dieper inzoomen op de speeleigenschappen dan komt al gauw naar voren dat beide baansoorten enorm verschillen op het gebied van balstuithoogte, balrotatie, (gecontroleerd) glijden en stroefheid. De specifieke eigenschappen van gravel zijn (vooralsnog) moeilijk te kopiëren in een andere vorm met gebruik van andere materialen. 

5. Tennis kun je op iedere ondergrond goed leren

In het aanleren van het tennisspel en het opleiden van spelers tot goede (top)tennissers speelt gravel een cruciale rol. Alle basisvaardigheden die in het hedendaagse (top)tennis een grote rol spelen en vereist zijn, worden op gravel ontwikkeld. Dit geldt voor vaardigheden zoals balans, vastheid, uithoudingsvermogen, het opbouwen van punten, het gebruik van verschillende hoeveelheden rotatie, het gebruik van hoeken en het kunnen verdedigen en aanvallen. Al deze aspecten komen ook - soms geïsoleerd - voor op andere baansoorten, maar nergens zo compleet, complex en gecombineerd als op gravelbanen.

6. Kunstgrasachtige banen zijn een internationale trend

De kunstgrasontwikkeling zoals die in Nederland plaatsvindt staat haaks op de internationale ontwikkelingen. Waar andere landen inzetten op gravel of procentueel al over veel gravelbanen beschikken, vindt in Nederland een volstrekt omgekeerde ontwikkeling plaats. Toonaangevende landen in het hedendaagse toptennis als Spanje en Rusland, beschikken procentueel over zeer veel gravelbanen (respectievelijk 84% en 75%).

Meer informatie

De keuze voor een baansoort is mede afhankelijk van het gekozen verenigingsbeleid en lokale omstandigheden. Heb je vragen over baansoorten of ben je op zoek naar deskundig en objectief  advies? Neem dan contact op met een van de KNLTB Verenigingsadviseurs.

Onderzoek

Leden kiezen voor gravel

Publicaties

Baansoorten in beeld

In 7 slagen naar nieuwe tennisbanen

Gravelmagazine

Gravel ook financieel kampioen - Artikel Centre Court nr. 2 2014

Gravel noodzakelijk voor de tennissport

Helaas is het alleen mogelijk om vanuit Nederland een reactie te plaatsen.