Padel scorebord

Wijzigingen in wedstrijdkalender padel 2022

Padel ontwikkelt zich in razend tempo en steeds meer spelers nemen deel aan competities en toernooien. Het is daarom belangrijk om het wedstrijdaanbod jaarlijks te blijven doorontwikkelen. Op basis van behoefteonderzoek onder padelspelers en feedback van padelverenigingen en padelcentra worden daarom enkele wijzigingen doorgevoerd in de wedstrijdkalender padel. In dit artikel lees je wat er concreet gaat veranderen met betrekking tot competities en toernooien.

De belangrijkste wijzigingen voor competitie:

  • Jaarlijks 4 padelcompetities (voorjaar, zomer, najaar, winter);
  • Competitie-indeling op basis van teamgemiddelde;
  • Promotie/degradatie in alle competities;
  • Eredivisie Padel in de zomer en winter.

De belangrijkste wijzigingen voor toernooien:

  • Benaming categorieën (A/B/C/D) verandert;
  • Onderdelen GD en D mogelijk in meerdere categorieën;
  • Organiseren jeugdonderdelen wordt mogelijk;
  • Toernooiresultaten op alle niveaus tellen mee voor rating;
  • Alleen HD en DD in hoogste categorie telt nog mee voor KNLTB Padelranglijst.

Hieronder worden alle wijzigingen verder toegelicht:

Het hele jaar competitie spelen

Vanaf 2022 worden er jaarlijks 4 padelcompetities aangeboden: de Voorjaarscompetitie (april/mei), Zomercompetitie (juni/juli), Najaarscompetitie (september/oktober) en Wintercompetitie (november/december/januari/februari). Hierdoor kunnen spelers gedurende het hele jaar wedstrijden spelen, op momenten dat het hem of haar uitkomt. Alle competities worden aangeboden op vrijdag, zaterdag en zondag en bestaan uit 5 speeldagen, met uitzondering van de Wintercompetitie die uit 7 speeldagen bestaat. De Triple Double Competitie komt te vervallen en hiervoor in de plaats wordt de Voorjaarscompetitie georganiseerd. 

Het volledige competitieaanbod vind je hier. Wil je competitie spelen? Bepaal dan eerst aan welke competitie je mee wilt doen en schrijf je vervolgens in via jouw vereniging of padelcentrum.

Indeling op basis van teamgemiddelde

Alle competities worden eenmalig ingedeeld op basis van teamgemiddelde om padelspelers zoveel mogelijk tegen gelijkwaardige tegenstanders te laten spelen. Op deze manier worden de niveauverschillen in de klassen kleiner. In november 2021 vindt de speelsterktebepaling plaats volgens het vernieuwde speelsterkte systeem. Als speler is het belangrijk om zorgvuldig te bekijken of je huidige padelspeelsterkte overeenkomt met je daadwerkelijke niveau. Is jouw speelsterkte niet accuraat, laat het dan vóór 31 oktober aanpassen via dit formulier, zodat je volgend jaar een correcte rating en speelsterkte hebt voor het spelen van competities en toernooien.

Promotie en degradatie

Tijdens alle padelcompetities gaat gespeeld worden om promotie/degradatie. Hierdoor zal er een piramidale opbouw van klassen ontstaan, waardoor uiteindelijk de niveauverschillen in de klassen kleiner worden. De teamrechten gelden per competitie. Een team promoveert of degradeert dus naar dezelfde competitie het jaar daarna. Bijvoorbeeld: een team wordt kampioen in de Voorjaarscompetitie 2022 en promoveert naar een hogere klasse in de Voorjaarscompetitie 2023.

Eredivisie Padel

In 2022 wordt de Eredivisie Padel (voorheen Topklasse) geïntroduceerd. De Eredivisie Padel wordt gespeeld tijdens de Zomercompetitie (3 weekenden + play-offs) en Wintercompetitie (5 zondagen + play-offs). Deze opzet biedt topspelers meer mogelijkheden voor het spelen van (internationale) toernooien en geeft padelverenigingen en padelcentra meer ruimte om P500 en FIP-toernooien te organiseren, bijvoorbeeld in mei.

Benaming toernooicategorieën

De huidige naamgeving bij padeltoernooien leidt regelmatig tot verwarring, met name door de letter D. Daarom is besloten de categorieën aan te passen naar: Padel 1/2/3 (A), Padel 4/5 (B), Padel 6/7 (C) en Padel 8/9 (D). De categorieën corresponderen vanaf nu dus met speelsterktes. Zo maken we duidelijker welke spelers mee kunnen doen in welke categorie. Uiteraard kunnen spelers er altijd zelf voor kiezen om in een sterkere categorie deel te nemen.

Onderdelen GD, D en Jeugd

Tot op heden was het organiseren van de onderdelen Gemengd Dubbel (GD) en Dubbel (D) alleen mogelijk in een promotietoernooi. We krijgen echter veel signalen dat er een grote behoefte is aan het spelen van deze combinaties. Vanaf 2022 wordt het daarom mogelijk om de onderdelen GD en D te organiseren op alle niveaus. Zo hebben toernooiorganisaties meer opties om hun toernooi vorm te geven en is het combineren van toernooien niet meer nodig. Om versnippering onder topspelers te voorkomen kan het onderdeel D niet worden aangevraagd voor de categorie Padel 1/2/3.

Daarnaast wordt het mogelijk om onderdelen voor de jeugd (t/m 12 jaar, t/m 14 jaar, t/m 16 jaar en t/m 18 jaar) toe te voegen aan een padeltoernooi of een toernooi te organiseren speciaal voor de jeugd. Vanaf 22 november is het mogelijk om padeltoernooien aan te vragen voor 2022.

Rating en ranking

Vanaf de speelsterktebepaling in november tellen officiële wedstrijden op alle niveaus mee voor de rating van een speler volgens het vernieuwde speelsterkte systeem. Dit geldt dus ook voor de onderdelen GD, D en Jeugd. Het bijwerken van de rating zorgt voor een meer accurate speelsterkte, waardoor spelers op hun eigen niveau wedstrijden kunnen spelen.

Voor de KNLTB Padelranglijst (ranking) tellen alleen nog de onderdelen Heren Dubbel (HD) en Dames Dubbel (DD) mee in de categorie Padel 1/2/3 (A). De ranking is namelijk vooral van belang voor topspelers. Voor de gemiddelde wedstrijdspeler is de rating meer zeggend, met name omdat spelers die vaker wedstrijden spelen op een ranglijst altijd hoger uitkomen dan spelers die minder vaak spelen.  

De acceptatie en plaatsing bij toernooien in de categorie Padel 1/2/3 (A) blijven gebeuren op basis van de KNLTB Padelranglijst. In de categorieën Padel 4/5 (B), Padel 6/7 (C) en Padel 8/9 (D) worden de acceptatie en plaatsing verricht op basis van rating.

Meer informatie

Wil je nog meer weten over het spelen van padel? Bekijk dan de uitgebreide informatie op onze website over competities, toernooien of rating & speelsterkte.