Toeschouwers publiek teamleden

Fair Play op de vereniging: Basiseisen, infographic en VCP

Hoe zorg je als vereniging voor een veilige sportomgeving. We staan aan het begin van het nieuwe tennis- en padelseizoen, dus is het belangrijk dat je als vereniging op de hoogte bent over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van Fair Play.

Basiseisen sociale veiligheid

In het Sportakkoord is vastgelegd dat elke gemeente in overleg met hun verenigingen een ‘ondergrens’ opstellen voor een positieve sportcultuur en het tegengaan van grensoverschrijdend gedrag. Deze ‘ondergrens’ bestaat uit vier basiseisen, waaraan elke vereniging op lokaal niveau zou moeten voldoen. De basiseisen houden in dat je als vereniging:

  • Een vertrouwenscontactpersoon hebt aangesteld;
    • In 2023 zijn er duizend gratis opleidingen tot Vertrouwenscontactpersoon bij het NOC*NSF beschikbaar gesteld. Maak dus nu gebruik van deze gratis opleiding. Kijk hier voor meer informatie.
  • Gebruik maakt van de Regeling Gratis VOG;
    • Een VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie die ook wel bekend staat als een ‘bewijs van goed gedrag’. Uit een VOG blijkt dat het gedrag uit iemands verleden geen bezwaar oplevert voor het doel waarvoor de VOG wordt aangevraagd (zoals het werken met minderjarigen binnen een vereniging). Als vereniging kan je, indien je als vereniging bent toegelaten tot Regeling Gratis VOG, gebruikmaken van deze regeling. Klik hier voor meer informatie over de Regeling Gratis VOG.
  • Gedragscodes hebt opgesteld;
  • Toeziet op bijscholing van gelicenseerde trainers, bv. op het gebied van omgangsvormen, houding en gedrag.

Lees hier meer over de Basiseisen Sociale Veiligheid.

Wat doet de KNLTB samen met jullie?

Fair Play pakket voor verenigingen

Hebben jullie het vernieuwde Fair Play pakket op de vereniging ontvangen? In november 2022 heeft de KNLTB alle 1.600 tennis- en padelverenigingen vernieuwde Fair Play materialen toegestuurd. Zorg ervoor dat het Fair Play bord en de informatieposters op een zichtbare plek hangen, voordat het seizoen weer start.

Infographic voor Competitieleiders (CL), Toernooileiders (TL) en Toernooicoaches (TC)

Speciaal voor de CL, TL en TC hebben we een infograhic ontworpen, waarin staat wat je kunt doen in geval van grensoverschrijdend gedrag op of rond de baan en in de kooi. Zo heb je altijd de regels overzichtelijk en snel bij de hand. De infographic kan je hier downloaden.

Meer informatie

Wil je meer informatie over Fair Play op de vereniging? Kijk dan op knltb.nl/fairplay.

Succes met de voorbereidingen op de vereniging voor het voorjaarsseizoen!