Vrijwilligers (1)

De Online Toernooiplanner: nieuw, realtime en voor meerdere gebruikers

Jaarlijks worden er door verenigingen en centra zo’n 2.300 KNLTB tennistoernooien en 500 KNLTB padeltoernooien georganiseerd. De KNLTB faciliteert en ondersteunt clubs bij de organisatie van deze toernooien door het beschikbaar stellen van allerlei handige hulpmiddelen, zoals een toernooiprogramma waarin toernooileiders hun toernooi kunnen organiseren. Goed nieuws, want er wordt momenteel hard gewerkt aan een nieuwe online versie van dit programma.

De huidige versie van de Tennis Toernooi Planner is een offline programma en werkt uitsluitend op één computer, enkel op een Windows computer. Ook is de versie niet direct verbonden met de wedstrijddata in MijnKNLTB. Dit zorgt ervoor dat toernooi organisaties die met elkaar het toernooi organiseren (van inschrijving open tot tijdens de toernooiweek) door middel van back ups telkens de meest recente versie van de toernooiplanning en wedstrijdresultaten met elkaar moeten delen. Een erg omslachtige manier van met elkaar een toernooi organiseren.

Om beter aan te sluiten bij deze tijd én de wens van toernooi organisaties is onze partner Visual Reality gestart met de ontwikkeling van een online toernooiplanner waarbij de KNLTB haar kennis en expertise over toernooien levert.

Deze multi-user versie van het programma is overal online te gebruiken, op tablets en computers en is direct verbonden met de wedstrijddata op MijnKNLTB. Dat betekent dat je vanaf meerdere apparaten tegelijk realtime het toernooi kunt plannen. Het resultaat is dat toernooi organisaties met de online toernooiplanner veel eenvoudiger, het toernooi kunnen opzetten, organiseren en spelen. Een mooie ontwikkeling!

Eerste oplevering in de zomer

De online toernooiplanner wordt gefaseerd uitgerold, omdat het programma in verschillende delen wordt opgeleverd. Dit geeft de KNLTB de mogelijkheid om het product samen met de ervaringen van toernooileiders verder te verbeteren en optimaliseren.

Het doel is om in de zomer het eerste gedeelte van de online versie in gebruik te nemen. Dat betekent dat je als toernooileider vanaf de eerste speeldag van jouw toernooi gebruik kan maken van de online planner. De opstart van het toernooi, van inschrijving tot en met het plannen doe je nog in de offline versie. Juist tijdens een toernooiweek wordt de planner namelijk door meerdere commissieleden veelvuldig gebruikt en is de meerwaarde van de online planner dus groter.
N.B. Dit geldt voor alle open toernooien (tennis en padel) en de KNLTB Junioren Tour. NRT’s nog niet, omdat we daar te maken hebben met een tussentijdse loting.

Pilotfase

Momenteel doen we een kleinschalige pilot met 5 toernooi organisaties die in deze periode een tennis- of padeltoernooi organiseren. Op basis van deze pilot wordt de eerste feedback de komende maanden verwerkt om in juni een goede eerste versie te kunnen opleveren.

In april en mei breiden we deze pilot uit met nieuwe toernooi organisaties. Heb je interesse, meld je dan aan door een e-mail te sturen naar: wedstrijdtennis@knltb.nl.

Zodra de datum van de eerste oplevering is gepland worden de toernooileiders die hiervoor in aanmerking komen hierover geïnformeerd.