Scorebord

Verenigingsmonitor: meer financiële zorgen, gezonde vereniging steeds belangrijker

Net als elk jaar werd ook eind 2022 via de KNLTB Verenigingsmonitor gepeild hoe verenigingen er voor staan, welke thema’s spelen en welke ontwikkelingen zichtbaar zijn ten opzichte van eerdere jaren. Ondanks de soms heftige ontwikkelingen van de afgelopen jaren, waaronder de energiecrisis en de daarmee gepaard gaande stijging van de energieprijzen, zijn de Nederlandse tennis- en/of padelverenigingen financieel gezond. Velen maken zich echter wel zorgen over de stijgende energieprijzen en de daardoor soms noodzakelijke maatregelen.

In 2021 maakte 40 procent van de verenigingen zich geen zorgen over de vereniging met het oog op de komende jaren, maar dat percentage ligt nu beduidend lager: 23 procent. En dan betreffen de meeste zorgen inderdaad de stijgende energieprijzen. De financiën in het algemeen zijn voor maar liefst 66 procent van de verenigingen reden tot zorg. Om de gevolgen van de prijsstijgingen en andere financiële uitdagingen enigszins te beteugelen, denkt momenteel 1 op de 3 verenigingen aan het verhogen van de contributie.

Gezonde sportomgeving

Een ander thema dat vooral de laatste jaren speelt, is de vereniging als gezonde sportomgeving. De gedachte dat een gezonde bezigheid als sporten ook in een omgeving moet plaatsvinden waar niet wordt gerookt, waar gezonde voeding beschikbaar is en waar verantwoord met alcohol wordt omgegaan, wordt door steeds meer verenigingen onderschreven. Meer dan de helft van de verenigingen die deelnamen aan de Verenigingsmonitor, is er mee aan de slag gegaan en vijftien procent van de clubs doet dit op basis van een uitgewerkt plan. Maar liefst 88 procent van de verenigingen houdt zich op een manier bezig met een rookvrij terrein.

TV Tie-Breakers in Amsterdam heeft de laatste jaren grote stappen gezet op het gebied van de gezonde sportomgeving. Onlangs ging Centre Court langs bij Tie-Breakers om te zien hoe zij het hebben aangepakt. Bekijk de video!

Roep om meer jeugdleden, vrijwilligers blijft

Natuurlijk zijn er trends die al jaren spelen en die ook in 2022 zichtbaar waren. Zo zegt maar liefst twee derde van de ondervraagde verenigingen te weinig jeugdleden te hebben en heeft één derde te weinig vrijwilligers. Door het tekort aan jeugdleden heeft 68 procent van de verenigingen moeite om groepen voor de lessen te vormen. Om meer jeugdleden te binden, maken wel steeds meer verenigingen gebruik van een alles-in-1 lidmaatschap. Bij 73 procent van de verenigingen zijn verenigingsactiviteiten onderdeel van het pakket, bij 70 procent van de verenigingen geldt dat ook voor deelname aan wedstrijden en 44 procent van de clubs biedt in het pakket lessen aan.

Ook de beschikbaarheid van voldoende vrijwilligers blijft altijd een uitdaging voor veel verenigingen. In 2022 zei 37 procent van de verenigingen over te weinig vrijwilligers te beschikken en gaf 22 procent aan geen voltallig bestuur te hebben.

Meer leraren structureel betrokken, padel groeit door

Voor de vereniging in het algemeen, maar zeker ook voor binding van leden, is de betrokkenheid van de leraar belangrijk. In dat opzicht toont de Verenigingsmonitor bemoedigende cijfers. In 2022 was 62 procent van de leraren structureel aanwezig bij overleg met het bestuur, een toename van 5 procent in vergelijking met 2021.

Verder lijkt aan de groei van het aantal verenigingen met padelbanen voorlopig nog geen einde te komen. Zo’n 40 procent van de verenigingen geeft aan nu nog geen padelbanen te hebben, maar dat in de toekomst wel te willen. Voor 3 procent geldt dat voor pickleball.

KNLTB scoort ruime voldoendes

Tenslotte werden de verenigingen ook deze keer weer gevraagd naar hun mening over de rol en de ondersteuning van de KNLTB. De algemene indruk die de clubs van de bond hebben is goed, deze wordt beoordeeld met een 7,5. De voordelen van het KNLTB-lidmaatschap, zoals promotie van de sporten en de beschikbare wervingstools, beschikbare data vanuit Club Analytics, verzekeringen en kennisdeling, worden gewaardeerd met hetzelfde cijfer. De dienstverlening vanuit de KNLTB krijgt een 7,4, waarbij 89 procent van de bestuurders aangeeft in 2022 contact te hebben gehad met de KNLTB Accountmanager.