Online Meeting Laptop Gravelbaan

Tijdelijke mogelijkheid tot digitale ALV vervalt per 1 februari 2023

Vanwege de coronacrisis was een tijdelijke wet (de Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie en Veiligheid) in werking gesteld die het mogelijk maakte om de ALV volledig elektronisch te laten plaatsvinden, ook als de wet of statuten dit normaliter niet toestaan. Daarnaast was het mogelijk om de termijn voor goedkeuring van de financiële stukken met vier maanden te verlengen. Deze voorzieningen komen te vervallen per 1 februari 2023.

Dat betekent dat het per 1 februari 2023 alleen mogelijk is om de ALV elektronisch te houden als dat in de statuten van de vereniging is vastgelegd. Dat geldt ook voor de hybride vorm, waarbij een deel van de leden fysiek aanwezig is en een deel digitaal aanwezig is. Als de statuten nog niet zijn ingericht op een elektronische ALV – en deze wens is er binnen de vereniging wel – dan is het van belang om de statuten te wijzigen. Deze wijziging kan worden meegenomen in de verplichte statutenwijziging als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) per 1 juli 2021.

Om verenigingen te ondersteunen bij de wijziging van statuten beschikt de KNLTB over modelstatuten. Onze modelstatuten voldoen aan de nieuwe wet- en regelgeving (zoals de WBTR, de regelgeving rondom digitale besluitvorming en de regelgeving rondom de bescherming van persoonsgegevens), bevat alle eisen die de KNLTB stelt en is aangepast voor gebruik in een tennis- en padelvereniging. Verenigingen dienen een statutenwijziging eerst ter goedkeuring voor te leggen aan de KNLTB en pas daarna aan de leden in de ALV. Klik hier voor het volledige stappenplan. Vanaf het moment dat de akte door de notaris is gepasseerd, gelden de gewijzigde statuten.