Scorebord

Kijk het webinar terug over het KNLTB Onderzoeksportal

Vitale verenigingen kenmerken zich door een sterke organisatie, een toekomstbestendige accommodatie en een hechte verenigingscultuur. Daarbij is het cruciaal dat verenigingen leden betrekken bij veranderingen. Hoe denken de leden over de sfeer op de vereniging, wat vinden ze van de accommodatie en zijn ze tevreden over de lessen die worden aangeboden?

Om dit als bestuur in kaart te brengen, faciliteert de KNLTB de verenigingen via het KNLTB Onderzoeksportal. Via dit portal kunnen verenigingen een kant-en-klare en professionele vragenlijst sturen aan hun leden. Vervolgens worden de antwoorden automatisch verwerkt in duidelijke grafieken en worden de resultaten gebenchmarkt met de (anonieme) scores van andere tennisverenigingen. Zo zie je dus hoe de situatie van jouw club zich verhoudt tot die van vergelijkbare verenigingen.

Donderdag 20 oktober hielden we een webinar over het Onderzoeksportal. Het webinar terugkijken en meer informatie over het Onderzoeksportal vind je op onze pagina over het ledentevredenheidsonderzoek.