Coversedoc CC 112021

Centre Court Magazine is er weer!

Het nieuwe Centre Court Magazine is uit! Hoewel we nog niet verlost zijn van het coronavirus, richten we in dit nummer de blik op de toekomst, met als grote blikvanger een interview met voormalig topatleet Gregory Sedoc. Over zijn kijk op het belang van sport, op sterke, betrouwbare verenigingen waar mensen onbezorgd kunnen sporten en de betekenis ervan voor onze hele maatschappij, nu en in de toekomst. Maar ook de KNLTB zelf laat zijn licht schijnen op de toekomst. Tennis en padel zijn populair, maar behoeften van spelers zijn anders dan twintig jaar geleden. Wat zijn die behoeften en hoe zijn ze van invloed op het aanbod? In deze editie ook uitgebreid aandacht voor het verleden en de toekomst van Permanente Ontwikkeling voor leraren en voor MuurMasters, hét initiatief om het bekende tennismuurtje nieuwe leven in te blazen.

De toekomst van tennis en padel in een snel veranderende maatschappij wordt in deze Centre Court Magazine geschetst door Directeur Dienstverlening van de KNLTB Robert Jan Schumacher. Hij legt uit hoe nieuwe wensen en behoeften van sporters ons allemaal uitdagen tennis en padel in de toekomst anders te organiseren. Florerende verenigingen blijven een belangrijke basis voor onze sporten, maar het valt niet te ontkennen dat veel mensen graag tennissen en padellen zonder een lidmaatschap bij een vereniging aan te gaan. Door met alle betrokken partijen na te denken over hoe hier mee om te gaan, is een samenwerking mogelijk waar iedereen baat bij heeft.

Kijkt de KNLTB naar de toekomst, dan kan Permanente Ontwikkeling voor leraren niet onbenoemd blijven. PO, ooit in het leven geroepen om de kwaliteit van trainers te verhogen en steeds verder te ontwikkelen, heeft in een periode van vijf jaar veel bereikt. Er zijn veel gelicenseerde leraren en het bijscholingsaanbod is snel groter en toegankelijker geworden. Inmiddels valt ook padel officieel onder de KNLTB. Daarom geldt PO sinds kort ook voor padelleraren. Dat betekent dat de KNLTB nu twee typen leraren ondersteunt. En eigenlijk drie, want er zijn ook leraren die lesgeven in tennis én padel. Coördinator Leraren Ruben Neyens vertelt hoe PO voor hen werkt.

Natuurlijk duiken wij ook in dit nummer van Centre Court de praktijk in. Een visie en op basis daarvan een plan voor de toekomst, is ook voor verenigingen belangrijk voor toekomstbestendig beleid. En dat is zeker niet alleen weggelegd voor de grotere verenigingen. Het Limburgse TV Oirsbeek is geen grote vereniging, maar heeft haar werkwijze en plannen voor de toekomst prima op orde. Ze vertellen er zelf over.

Tenslotte krijgt in deze Centre Court Magazine het nieuwe initiatief MuurMasters ruimbaan. Met MuurMasters wordt het welbekende tennismuurtje in ere hersteld. Want net als een voetbalpleintje zorgt een oefenmuur voor het verbeteren van de techniek van kinderen én voor verbinding. En wat is nu makkelijker dan even een balletje slaan tegen een muur? Het is een ideaal middel om jeugdleden te behouden én te werven. Met MuurMasters wordt de tennismuur weer leuk en aantrekkelijk op de vereniging!

Deze laatste editie van Centre Court van 2021 verschijnt overigens in twee uitgaven. Voor alle tennis- en padelleraren is er een speciale editie, met interessante en praktische informatie op het terrein van trainen en coachen.