Binnenhof Prinsjesdag Politiek

Sport ondanks demissionair kabinet hoger op politieke agenda

We hebben nog steeds te maken met een demissionair kabinet en dus was vorige week op Prinsjesdag sprake van een zogenoemde beleidsarme miljoenennota. Echt nieuwe plannen zullen moeten komen van een nieuwe coalitie. Dat betekent echter niet dat sport en bewegen in de begroting, voor het tweede jaar op rij gepresenteerd tijdens een sobere Prinsjesdag, onbenoemd bleven.

Hoewel het tot op heden niet heeft geleid tot grote beleidswijzigingen, hebben COVID-19 en de gevolgen ervan in combinatie met grote inspanningen van NOC*NSF en de sportbonden, er wel voor gezorgd dat sport hoger op de politieke agenda staat. Zeker de voor de volksgezondheid preventieve waarde van sport en bewegen vraagt grotere investeringen, zo is vanuit de sport benadrukt. En dat komt terug in de begrotingsteksten.

Gezonder leven met sport en bewegen

Daar is onder andere in opgenomen dat meer werk wordt gemaakt van bevordering van de gezondheid via een gezonde leefstijl, waarbij sport cruciaal is. Als het coronavirus iets heeft blootgelegd, dan toch wel het grote belang van een fitte en vitale samenleving voor de volksgezondheid. Zeer positief in dat licht is het feit dat met betrokkenheid van maar liefst vijf ministeries wordt ingezet op het meer in beweging krijgen van Nederlanders, met als concreet doel dat in 2040 zeker 75 procent van de bevolking voldoet aan de dagelijkse beweegnorm.

Verduurzaming, lokale sportakkoorden

Ook lopende initiatieven zoals de verduurzaming van sportaccommodaties en de verdere ontwikkeling van lokale sportakkoorden, worden in 2022 verder voorgezet. Voor verduurzaming wordt voor komend jaar met subsidies en opdrachten in totaal 76,8 miljoen euro vrijgemaakt. In 2050 moeten alle sportaccommodaties CO2-arm zijn, wat een CO2-reductie van 95 procent ten opzichte van 1990 betekent. Bovendien moet in 2030 in Nederland al een CO2-reductie van 49 procent zijn gerealiseerd. De KNLTB spant zich in om hier in samenwerking met partner SportStroom een bijdrage aan te leveren. SportStroom kan tennis- en/of padelverenigingen helpen met advies en materialen om de accommodatie te verduurzamen. Bovendien is SportStroom een van de door NOC*NSF geselecteerde partijen om de door de sportkoepel aangeboden gratis trajecten ter verduurzaming van de sportaccommodatie te begeleiden.

Voor de lokale sportakkoorden, waarin partijen zoals sportverenigingen, gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties samenwerken om sport en bewegen voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te maken, is in 2022 via subsidies en opdrachten in totaal 77,5 miljoen euro beschikbaar.

Sportwet

Hoewel veel knopen dus pas kunnen worden doorgehakt door een nieuw kabinet, wordt er in het laatste kwartaal van dit jaar in politiek Den Haag nog wel gesproken over enkele voor de sport belangrijke zaken. Die commissievergaderingen in de Tweede Kamer, over onderwerpen als matchfixing en een Veilige Sportomgeving, kunnen wel degelijk de basis vormen voor beleid en budget in 2022. Voor de komende jaren is bovendien de Sportwet een prominent thema. De Tweede Kamer nam begin juli een motie aan om zo snel mogelijk tot een Sportwet te komen, waarin kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid van de sport wettelijk worden vastgelegd. De regering wordt in de motie verzocht om voorbereidingen te treffen voor zo’n wet. De eerstvolgende stap in dat opzicht is nader overleg tussen de regering en sportorganisaties over de exacte reikwijdte van een Sportwet, onder andere ten aanzien van kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid. De kamer vraagt de regering deze verdiepingsslag uiterlijk vóór het eerste wetgevingsoverleg sport te hebben gemaakt.