Nix18

‘NIX18, steunt de kantinevrijwilligers bij het naleven van de alcoholgrens

Voor vrijwilligers en ander barpersoneel is het vaak lastig om de leeftijdsgrens voor alcohol te handhaven. Om die grens in de toekomst beter na te leven krijgen verenigingen vanaf 6 september extra ondersteuning van het ministerie van VWS, NOC*NSF en diverse sportbonden.

Sportverenigingen vinden het vaak al moeilijk genoeg om barpersoneel te vinden. Met elke vrijwilliger zijn verenigingen enorm blij. Vaak hebben deze vrijwilligers en het barpersoneel niet de kennis en de ervaring om de leeftijdsgrens voor alcohol te handhaven. De kennis die hiervoor nodig is kan en gaat verbeterd worden zodat vrijwilligers en barpersoneel stevig in hun schoenen staan.

VWS en NOC*NSF willen problematisch alcoholgebruik willen tegengaan en een gezonde sportomgeving nastreven. Om dit te kunnen doen is er meer aandacht nodig voor een verantwoord alcoholbeleid in de sportkantines en op sportevenementen. Dit begint bij goed ingelicht en voorbereid barpersoneel.

Staatssecretaris Paul Blokhuis: "Naleving van de leeftijdsgrens voor alcohol moet echt beter in sportkantines. Volgens de kantines is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Daarom gaan we clubs en hun vrijwilligers hierbij een handje helpen met mooi hulpmateriaal. Samen zorgen we ervoor dat NIX18 ook in de kantine de gezonde, sportieve standaard is."

Gratis cursus

Voorzitter Anneke van Zanen-Nieberg van NOC*NSF: "Met en namens de sportbonden willen we Nederland gezonder maken. De eerste stap daarvan is het terugdringen van overmatig alcoholgebruik onder jongeren bij, door de naleving van de leeftijdgrens te verbeteren. Om barmedewerkers van sportkantines te leren om verantwoord alcohol te schenken bieden we als NOC*NSF een speciale gratis e-learning cursus aan over ‘Verantwoord alcohol schenken’ (ook wel bekend als IVA). Daarin leren ze reageren in lastige situaties en vooral hoe zij kunnen voorkomen dat er alcohol wordt geschonken aan minderjarigen of dronken personen. Met NIX18 wordt daar nog een schepje bovenop gedaan."

Sportkantines scoren het slechtst

Het alcoholverbod voor minderjarigen wordt in sportkantines slechter nageleefd dan in alle andere horeca en in winkels. Uit onderzoek in opdracht van VWS bleek dat in 2020 75% van de gevallen minderjarigen in sportkantines toch aan alcohol kunnen komen. Daarmee hebben kantines het laagste nalevingspercentage van alle verkoopkanalen. Bij slijterijen lukte het minderjarigen bijvoorbeeld maar in 33% van de pogingen om alcohol te kopen, in supermarkten bij 40% van de pogingen.

Toolkit voor sportverenigingen

Speciaal voor de campagne is er een toolkit met hulpmaterialen ontwikkeld, waarmee alle sportverenigingen in Nederland hun kantine kunnen transformeren tot een 'Club van NIX'. Die bevat stickers en linten in de vorm van sportlijnen, posters en bierviltjes met teksten als 'NIX is de afspraak', 'Pak alvast je ID' en 'Deel geen alcohol onder de 18', steeds gevolgd door de slogan 'NIX18. Wel zo sportief'. Die kreten staan ook op een speciale draagtray voor fris of alcoholhoudende dranken. Daarnaast zijn er stickers die barpersoneel eraan herinneren om te vragen naar leeftijd of ID.

Voor het kantinepersoneel is er ook een leeftijdschecker die ze als een tapruiter aan de tap kunnen hangen. Aan de ene kant wordt klanten gevraagd alvast hun ID te pakken, aan de andere kant kan het personeel zien welke geboortedatum die dag de leeftijdsgrens voor het schenken van alcohol is. Verder krijgen verenigingen posters om aan te geven dat ze 'een kantine van NIX' zijn, waar geen alcohol aan minderjarigen wordt geschonken. Die belofte kunnen ze ook vastleggen door de zogeheten 'pledge poster' te ondertekenen.

Aftrap

De campagne werd maandagmiddag afgetrapt bij FC Zoetermeer in aanwezigheid van staatssecretaris Blokhuis, NOC*NSF, tennisbond KNLTB, voetbalbond KNVB, hockeybond KNHB en korfbalbond KNKV. De staatssecretaris tekende samen met de voorzitter van FC Zoetermeer de eerste pledge-poster waarmee verenigingen afspreken maakten om geen alcohol aan minderjarigen te verstrekken.