Vereniging Algemeen

Oplossingen voor beperkte baancapaciteit

Sinds 2020 zit het ledenaantal bij veel verenigingen flink in de lift; tennis groeit! Dat is goed nieuws. Tegelijkertijd brengt dit extra uitdagingen mee voor verenigingen: wat is een juiste balans qua aantal leden per baan? Hoe kan een vereniging de druk per baan beperken? Hoe kun je ervoor zorgen dat zoveel mogelijk leden kunnen deelnemen aan competitie/toernooien? In dit artikel gaan we hier verder op in.

50-90 spelers per baan

Het bepalen van het aantal spelers per baan kan per vereniging sterk verschillen, maar als uitgangspunt hanteert de KNLTB 50-70 spelers per baan, ongeacht de baansoort. Dit aantal kan oplopen tot 90 spelers per baan indien er verlichting aanwezig is. Het is echter van belang om ook te kijken naar de knelpunten die de baandruk kunnen beïnvloeden, zoals het gebruik van de banen voor competitie en toernooien, trainingen en overige (club)evenementen. Ook kunnen maatschappelijke factoren en demografische opbouw binnen een vereniging mede bepalend voor de bezetting van de tennisbanen overdag en ’s avonds. Voor padel wordt voorlopig dezelfde richtlijn als bij tennis gehanteerd.

Handige tips

Om de baandruk op jouw vereniging te verminderen hebben we enkele tips op een rij gezet:

 • Laat trainingen waar mogelijk meer in de daluren plaats vinden.
 • Stel ‘’beperkingen’’ in via de ClubApp zoals een maximaal aantal keer afhangen per dag/week en een bepaalde duur van spelen voor singles/dubbels. De vereniging kan hierover altijd contact opnemen met de KNLTB.Club supportdesk.
 • Varieer in aanvangstijden (bijvoorbeeld op hele en halve uren) .
 • Stel tijdelijke lidmaatschappen in zoals de Zomer Challenge, proeflidmaatschap, tennisstart of padelstart zodat deze wachtlijstleden al wel kunnen kennismaken met de vereniging tijdens een periode dat het rustiger is (vakantieperiode).
 • Maak gebruik maken van daluurlidmaatschappen (bijvoorbeeld alleen speelgerechtigd tussen 9:00 en 17:00 of alleen in de weekenden).
 • Zoek de samenwerking op met verenigingen in de omgeving (hiervoor kun je de nieuwe functionaliteit van vereniging overstijgend afhangen in de ClubApp gebruiken, informeer hierover bij je Accountmanager).
 • Gebruik een Push notificatie van de Club App om tijdens de daluren de lege banen te promoten.
 • Vraag je Accountmanager om meer advies of voorbeelden bij andere verenigingen.
 • Laat zoveel mogelijk spelers competitie spelen door een gevarieerd aanbod gedurende de week (Zomer avond, 8&9 Tennis) aan te bieden. Leden die geen Voorjaarscompetitie kunnen spelen, kun je bijvoorbeeld ook voorrang geven tijdens de Najaarscompetitie.
 • Creëer aanbod buiten de banen om (bv bootcamp, bal en slagvaardigheid, high intensity trainingen, maar ook sociale niet-tennis gerelateerde activiteiten).

Baancapaciteit tijdens de jeugdcompetitie

Zowel in het voor- als najaar levert de KNLTB maatwerk aan verenigingen met uitdagingen qua baancapaciteit zodat er zoveel mogelijk jeugd kan spelen. De mogelijke oplossingen kunnen zijn:

 • Drukke verenigingen niet (of zo min mogelijk) bij elkaar indelen. Dit geldt voor de Rode, Oranje, Groene en Junioren competitie;
 • Daar waar mogelijk, verenigingen indelen in een poule van vijf (zodat drukke verenigingen in een bepaalde periode niet hoeven te hosten);
 • Drukke verenigingen laten hosten op de eerste speeldag van de Rode en Oranje competitie, wanneer ook alleen de Groene competitie speelt. De overige competities starten een week later; En hosten op de laatste speeldag van periode 2, daar waar Groen niet meer speelt.
 • Verenigingen die geen baancapaciteitsproblemen hebben de Rode en Oranje competitie laten hosten;
 • In uiterste nood is het een optie om het wedstrijdschema van de Groene en Junioren competitie aan te passen door bijvoorbeeld teams twee of drie keer thuis te laten spelen.

Indien er vragen zijn over maatwerk voor de jeugdcompetitie kan er contact opgenomen worden met wedstrijdtennis@knltb.nl

Wachtlijsten

Het uitgangspunt van elke vereniging moet zijn om zoveel mogelijk mensen te kunnen laten tennissen en/of padellen. Maar als er een maximum in het aantal leden is bereikt, kan het soms handig zijn om ook buiten de eigen vereniging te kijken en (intensiever) samen te werken met omliggende verenigingen. Indien deze mogelijkheid geen oplossing biedt is een wachtlijst te overwegen. Let hierbij op de volgende zaken:

 • Stel een wachtlijstbeleid op (voorbeelden van wachtlijstcriteria: familieprofiel, bereidheid vrijwilligerswerk, speelsterkte, jeugd, postcode)*
 • Ken vervolgens een puntensysteem toe aan potentiële leden op basis van een aantal (bovenstaande) criteria.
 • Informeer potentiële leden over de wachtlijst, een eventueel puntensysteem en geef een prognose hoe lang het ongeveer kan gaan duren.
 • Vergeet niet de datum van aanmelding te noteren.

* Op grond van de statuten is het bestuur bevoegd om te besluiten over de toelating van leden (zij kan dus het toelatingsbeleid bepalen). Het bestuur mag dus voorrang geven aan bepaalde leeftijdsgroepen of prestatieve spelers. Leeftijdsgroepen kunnen van (positieve) invloed zijn op de bezetting van de banen, prestatieve groepen kunnen van (positieve) invloed zijn op de uitstraling van de vereniging (vertegenwoordiging competitie/toernooien). Dat zijn dus beide goede redenen. Wat betreft het voorrang geven aan familieleden; de gezinssituatie is één van de vier pijlers van behoud, ook apart weergegeven binnen de Club Analytics. Dus als heel het gezin lid is van de vereniging blijkt uit data dat men langer blijft tennissen, dus om die reden kan het bestuur besluiten om ook voorrang te geven aan familieleden

Heb je naar aanleiding van bovenstaande tips nog vragen? Neem dan contact op met je KNLTB Accountmanager.