Sydney 1920X1080

Potentiële leden in de rij voor populaire Zomer Challenge bij Bastion Baselaar

Voor tennis- en padelvereniging Bastion Baselaar in Den Bosch was 2020 net als voor veel andere verenigingen een vreemd jaar. Het was lang niet altijd makkelijk om de vereniging draaiende te houden, coronamaatregelen goed na te leven en toch zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid te bieden om te genieten van tennis en padel. Mede daardoor kon Bastion Baselaar de Zomer Challenge niet voldoende voorbereiden. Uiteindelijk meldden zo’n zestig Zomer Challenge-leden zich aan, waarvan ongeveer de helft een langer lidmaatschap afsloot. Dit jaar pakte Bastion Baselaar het grondiger aan en dat is te zien in het resultaat. De inschrijving voor de Zomer Challenge werd onlangs gesloten met 158 deelnemers.

Die 158 Zomer Challenge-leden kunnen de komende maanden voor een beperkt bedrag tennissen en padellen. Padel is een aantrekkelijke factor voor potentiële leden. Dan is het wel belangrijk om voldoende capaciteit te hebben. “We zijn jaren geleden begonnen met twee padelbanen, maar die zijn vrijwel altijd vol, dan is er haast geen mogelijkheid om padel in te zetten voor andere initiatieven”, zegt René Witlox, lid van de Technische Commissie. “Daarom hebben we inmiddels één tennisbaan opgeofferd voor de aanleg van twee extra padelbanen. Met vier banen zijn er veel meer mogelijkheden.”

Zomer Challenge na open dag

Dit voorjaar kon Bastion Baselaar zich dus goed voorbereiden op de Zomer Challenge. Essentieel daarbij was een open dag in het voorjaar. Door de open dag kort voor opening van de inschrijving van de Zomer Challenge te plannen, werden mensen alvast warmgemaakt om bij de vereniging te komen tennissen en padellen. “We hebben ervoor gekozen de open dag op te delen in een deel voor de senioren en een deel voor de jeugd.” Feitelijk stond de inschrijving voor de Zomer Challenge alleen open voor senioren. “De Zomer Challenge is natuurlijk ook prima geschikt voor de jeugd, maar bij ons kan jeugd al heel voordelig lid worden. Leden die na 1 juli lid worden, betalen sowieso half tarief, voor de jeugd tussen de 10 en de 17 jaar heb je het dan over 41,25 euro. Kinderen tot en met 9 jaar zijn al lid voor 33,50 euro.”

Promotie

Met behulp van de promotiemiddelen van de KNLTB voor tennis en padel organiseerde Bastion Baselaar een open dag met veel nadruk op de Zomer Challenge. Dat was echter zeker niet de enige manier waarop de Zomer Challenge werd gepromoot. “We hebben daarvoor ook Instagram en Facebook ingezet, op Facebook hebben we bovendien een gepromoot bericht gebruikt om het bereik zo groot mogelijk te maken. Verder hebben vooral jeugdleden flyers rondgebracht in hun eigen wijk en hebben we een artikel gestuurd naar een aantal huis-aan-huis-kranten. Sommige hebben het alleen online geplaatst, anderen ook in de krant. Bij één krant hadden we daarmee direct een bereik van 18.000 adressen.”

De 158 deelnemers aan de Zomer Challenge genieten inmiddels volop van hun tijdelijke lidmaatschap, dat ze zijn begonnen met een uitgebreide clinic. Nu kunnen ze naar hartenlust vrij tennissen en padellen en staat er in oktober nog een Zomer Challenge-eindtoernooi op het programma. “Gedurende de Zomer Challenge gaan we iedereen een aantrekkelijk vervolgaanbod sturen”, aldus Witlox. “Voor slechts een paar tientjes zijn ze volwaardig lid tot het einde van 2021. Als ze niet opzeggen, wordt dat vervolgens omgezet in een jaarlidmaatschap.”

Mooi resultaat

De Zomer Challenge is bij Bastion Baselaar onderdeel van veel initiatieven om meer leden te werven. Naast de open dag, de Zomer Challenge en natuurlijk de uitbreiding van het aantal padelbanen, doet de vereniging jaarlijks mee aan het sport-kennismakingsprogramma voor de jeugd Sjors Sportief en greep het onlangs nog de Vriendjesmaand aan om meer jeugd op het park te ontvangen. “Een paar jaar geleden zaten we op 800 leden, voor een vereniging met tien gravelbanen, vijf indoorbanen én padel is dat wel de ondergrens.” Sindsdien is er echter grote vooruitgang geboekt. “Als het lukt om weer een behoorlijk deel van de deelnemers aan de Zomer Challenge langer aan de vereniging te binden, kunnen we na de zomer uitkomen op ongeveer 1.250 leden in totaal.”