Indoor Padelbaan

Verplichte indoor keuring padel voor deelname aan wedstrijden vanaf 1 juni 2021

De ontwikkelingen rondom padel gaan snel. Inmiddels zijn er al meer dan 200 locaties in Nederland waar padel kan worden gespeeld. De meeste van die locaties zijn outdoor en gebouwd bij KNLTB aangesloten verenigingen maar ook indoorlocaties zijn in opkomst. Met de opkomst van die indoorlocaties neemt ook de vraag naar onder andere een kwaliteitsstandaard voor indoor en het spelen van (competitie)wedstrijden onder auspiciën van de KNLTB toe. Daarmee ontstaat er ook voor indoorlocaties een verantwoordelijkheid te voldoen aan de zorgplicht voor goede en veilige sportomstandigheden.

De kwaliteit van aanleg is echter geen vanzelfsprekendheid en een goede borging daarvan is belangrijk voor zowel de vereniging/eigenaar als ook de gebruiker (bijvoorbeeld wedstrijdspeler). Deze borging en daarmee invulling geven aan de zorgplicht kan worden ingevuld  door het NOC*NSF kwaliteitszorgsysteem sportvloeren en accommodaties. Voor outdoorbanen geldt al een verplichte keuring sinds 1 januari 2019. Voor indoorlocaties die willen deelnemen aan wedstrijden onder auspiciën van de KNLTB gaat deze keuringsplicht in vanaf 1 juni 2021. Diverse indoorlocaties hebben hun banen al laten keuren.    

Sporttechnische keuring en certificering indoorbanen

De bouw van indoorbanen kent een iets ander uitgangspunt. Een aantal uitgangspunten voor buiten gelden voor binnen niet. Voor indoorbanen geldt daarom een éénmalige sporttechnische keuring (vergelijkbaar met een eindkeuring voor buiten) nadat de banen zijn opgeleverd. Wel kan de opdrachtgever/opdrachtnemer er aanvullend voor kiezen om vooraf onderzoek te laten doen naar onder andere de kwaliteit en vlakheid van de ondervloer om daarmee meer zekerheden in te bouwen om niet tijdens de sporttechnische keuring voor verrassingen komen te staan. Dit is een belangrijk en niet te onderschatten onderdeel voor het bouwen van een kwalitatieve en veilige indoorbaan. De praktijk tot nu toe wijst namelijk uit dat de ondervloer van indoorlocaties waar gebouwd wordt niet altijd vlak is waardoor het sterk aan te bevelen is dit vooraf te laten vaststellen door een keuringsinstantie. Dit is de verantwoordelijkheid van de aannemer.

Ook de hoogte van een indoorlocatie is van groot belang. Er dient minimaal een vrije hoogte over de hele baan te zijn van zes meter (inclusief veiligheidszone). Bij voorkeur zelfs acht meter. Dit is ook afhankelijk van het ambitieniveau van de betreffende locatie. Laat je daarom vooraf goed informeren.

Voor het verkrijgen van het projectgebonden keurmerkcertificaat  geldt dezelfde route als voor de certificering  van de outdoor banen. Voor de bouw dient het project/aantal banen te worden geregistreerd op de NOC*NSF Sportvloerenlijst om het registratie- en beoordelingsproces te kunnen doorlopen. Meer informatie hierover klik hier

NOC*NSF Sportvloerenlijst

Op de NOC*NSF Sportvloerenlijst staan alle erkende en gecertificeerde bouwers die padelbanen kunnen en mogen aanleggen. Indien een bouwer niet op deze lijst voorkomt dient altijd eerst door de betreffende bouwer een pilot te worden doorlopen. Meer informatie hierover staat beschreven in het procedurehandboek dat is te vinden op de NOC*NSF Sportvloerenlijst.

Accommodatiebepalingen padel

In het KNLTB document accommodatiebepalingen padel staan de eisen en uitgangspunten waaraan een padelbaan (zowel indoor als outdoor) moet voldoen. Dit is dan ook een handig document om te raadplegen voordat je gaat bouwen.  

Vragen?

Heb je vragen over de aanleg van padelbanen stuur dan een mail naar verenigingsondersteuning@knltb.nl of neem contact op met de accountmanager van jouw regio.