Tenniskids Rood training

Gratis proeflessen: in 5 stappen naar meer jeugdleden

Gratis proeflessen blijken een uiterst effectief middel om nieuwe jeugdleden te werven. Zeker in deze coronatijd, waarin voor kinderen de mogelijkheden om te sporten en andere sociale activiteiten te ondernemen, beperkt zijn geweest, kun je jeugd direct kennis laten maken met tennis en padel. Bij de jeugd van 13 jaar en ouder is de interesse in proeflessen momenteel groot, maar in de leeftijd 4-12 jaar is er minder toeloop, terwijl deze leden toch de basis vormen voor een toekomstbestendige koers van de vereniging. Dus wil je met jouw vereniging de komende weken nog maximaal je voordeel doen met het aanbieden van gratis proeflessen voor deze jeugd, ga dan te werk met een duidelijk plan. Hieronder enkele adviezen om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Intern afstemmen

Stem intern alles helder af. Zeker tennisleraren en het bestuur en in het bijzonder de jeugdcommissie, moeten goed weten waar zij aan toe zijn en overal akkoord mee zijn. Hoeveel weken omvat de periode van de proeflessen, om hoeveel proeflessen gaat het, wat is de prijs voor deelnemers, wat kost het de leraar in tijd en geld, wat kost het de vereniging in tijd en geld, wat is exact je uiteindelijke doel en wat is het opvolgaanbod na de proeflessen?

Extern communiceren

Besteed vervolgens voldoende aandacht aan je externe communicatie. Zet voor potentiële deelnemers duidelijk op een rij wanneer de proeflessen beginnen, om hoeveel weken het in totaal gaat, hoe lang een les duurt, wie de trainer is, of deelnemers van tevoren horen wanneer zij gaan lessen en wanneer de indeling bekend is.

Promotie

Denk goed na over promotie - hoe bereik je als vereniging zoveel mogelijk nieuwe jeugd? Veruit de beste methode is via de bestaande leden, zo blijkt steeds weer. Dus vraag jeugdleden en hun ouders vooral om de actie te delen via een whatsapp-bericht (maak bijvoorbeeld zelf een bericht dat ze alleen hoeven rond te sturen), en zorg dat actie ook wordt gepromoot op Facebook, in appgroepen van leraren en de digitale nieuwsbrief. En misschien is er ook iemand die contact heeft met scholen in de omgeving en kan zorgen dat daar wordt gepromoot met flyers en posters.

Invulling lessen

En dan de proeflessen zelf. Hoe maak je de lessen zo leuk mogelijk? Laat bij de start vooral iemand vanuit de jeugdcommissie aansluiten om iets meer achtergrond te kunnen vertellen over de vereniging. Zorg bovendien voor een warm welkom, organiseer de ontvangst zo dat kinderen zich direct welkom en op hun gemak voelen. Neem hierbij natuurlijk wel de geldende Corona-maatregelen in acht.

Opvolgaanbod

Tenslotte het opvolgaanbod. Wat bied je deelnemers na de proeflessen, zodat je jeugd ook werkelijk over de streep trekt om lid te worden? Bied bijvoorbeeld twee opties, een light-lidmaatschapspakket en een uitgebreid pakket. Zo vermijd je dat deelnemers alleen kunnen kiezen tussen wel en niet lid worden. Je kunt onder andere variëren in de lengte van het lidmaatschap en het aantal lessen. Bied ook zeker een alles-in-1-pakket voor één tarief aan, zodat kinderen direct meedoen aan de clubkampioenschappen, de competitie, interne wedstrijdjes en activiteiten zoals een jeugdkamp en een sinterklaastoernooi. Zo zijn jeugdleden het snelst volledig geïntegreerd in de vereniging. Denk tot slot goed na over de timing. Doe het aanbod niet al bij de eerste les, laat deelnemers eerst de smaak te pakken krijgen, maar wacht ook niet tot de laatste les.

Wil je toch nog eens van gedachten wisselen over dit onderwerp met de KNLTB? Neem dan contact op met de Account Manager in jouw regio.