Tc Rhenen 900X600

Ondanks coronavirus houden verenigingen en leraren de moed erin

Het coronavirus heeft Nederland en ook de Nederlandse sport voor een groot gedeelte stilgelegd. Dat er geen tennis en padel meer beoefend kan worden, betekent echter niet dat verenigingen en leraren stil zitten. Er komen steeds meer verrassende en creatieve ideeën om in deze bizarre en onzekere tijd het tennis levend te houden. De leukste en meest interessante verhalen zullen hier zeker voorbij komen, maar voor nu vast een greep uit activiteiten die verenigingen in korte tijd op poten hebben gezet. 

Zo kwam TC Rhenen met een even originele als belangrijke boodschap om in deze voor ondernemers zware tijd de sponsors van de vereniging niet te vergeten. Dat deden ze door een ‘Weinig Nieuwsbrief’ te versturen, waarin de geldschieters van TC Rhenen een uitgebreid podium kregen. Onder de noemer ‘Helpt elkaar, koopt Rhenense waar’, werd de lezers gevraagd de lokale ondernemers in deze tijd niet te vergeten en hun producten te blijven afnemen. 

Oefeningen voor thuis

TC Smalhorst probeert via de digitale kanalen de jeugdleden zo veel mogelijk bezig te houden. Bij de vereniging uit het Drentse Beilen, onlangs hier op Centrecourt.nl nog aan het woord over hun vernieuwende manier om een nieuwsbrief te versturen, doet tennisleraar Marten Tuller jeugdleden tips en oefeningen aan de hand waarmee ze thuis prima kunnen bewegen. Het gaat dan niet zozeer om een potje tennis, want juist dat kan in kleine ruimtes lastig zijn. Het gaat meer om beweegoefeningen gebaseerd op het Athletic Skills Model. Deze beweegfilosofie gaat uit van een aantal grondvormen van bewegen en predikt een brede fysieke ontwikkeling voordat kinderen gaan specialiseren in een sport of discipline. Op basis van beweegvormen als balanceren en vallen, springen en landen en klimmen en klauteren biedt de tennisleraar van Smalhorst        oefeningen aan die de kinderen in PDF kunnen downloaden. Zo kunnen ze in hun eigen omgeving prima bewegen, fit blijven en vooral plezier hebben.

Tennis Quarantaine Bingo

Ook tennisschool TopServe uit Helmond zet zich in om mensen bezig en betrokken te houden nu tennissen er nog even niet in zit. Het nieuwste idee: de Top Serve Quarantaine Tennis Bingo. In eigen tijd en in een zelfgekozen volgorde kunnen deelnemers een lijst van maar liefst vijftien opdrachten uitvoeren, als het eindresultaat maar vóór 17 april is ingeleverd. Benieuwd hoe dat eruitziet en of je er met jouw vereniging of tennisschool ook iets mee kunt? Op de website van TopServe vind je alle informatie en de spelregels.

Corona-nieuwsbrief 

TV Holy uit Vlaardingen wijdde eind maart vrijwel de hele nieuwsbrief voor leden aan het Coronavirus en vooral aan de gevolgen ervan. Het is een uitgelezen voorbeeld van hoe je over iets serieus en ingrijpends als het virus, een heel betrokken en hoopgevende toon aan kunt slaan en zo in een periode zonder tennis toch de binding met je leden kunt behouden. Het bestuur staat bij monde van voorzitter Hans Zevenberg kort stil bij het feit dat de seizoensopening waar iedereen zich zo op had verheugd, niet doorgaat, maar spreekt vooral de vaste overtuiging uit dat later dit jaar iedereen alsnog de baan op kan, met alle plezier en gezelligheid die daar bij hoort. Verder wordt helder gecommuniceerd over alle voorzorgsmaatregelen en ondersteuningsmogelijkheden naar aanleiding van het virus en krijgen de lezers een inkijkje in hoe het bestuur via Skype vergaderde.

Tennis mag dan stilliggen, de Nederlandse ‘tenniscommunity’ is heel actief. Geïnspireerd geraakt om in deze periode ook jouw leden te activeren en te betrekken? Ga aan de slag, dan komen we deze moeilijke periode samen zeker door!

We zullend de komende periode nog meer leuke voorbeelden delen op Centrecourt.nl. Volg voor meer leuke tips, inspiratie en video’s ook onze Facebook pagina https://www.facebook.com/knltb/