Tpc Unicum 2

Er wordt weer gespeeld, jeugd keert terug op tennis- en padelbanen

Het is zover, de jeugd mag de tennis- en padelbaan weer op! Dankzij grote inzet van veel vrijwilligers en tennisleraren om het eigen park Corona-proof te maken, konden woensdagochtend de eerste verenigingen het hek van slot halen. Onder bepaalde voorwaarden dan. Nadat op 21 april bekend werd dat kinderen tot en met 12 jaar en jongeren tot en met 18 jaar na 28 april met inachtneming van duidelijke regels weer de baan op mochten, is door de KNLTB, mede in overleg met NOC*NSF en andere bonden, hard gewerkt aan een protocol en een stappenplan voor verenigingen en voor tennisleraren. Zo weten zij hoe ze de banen goed en verantwoord voor jeugd kunnen openstellen. Woensdag was op een aantal plekken in Nederland dan ook weer het vertrouwde geluid van een bal op het racket hoorbaar. Bijvoorbeeld bij TPC Unicum in Leiden.

Woensdagochtend om 11:00 uur gingen de poorten van de Leidse tennis- en padelvereniging eindelijk weer op en waren zowel jeugdige leden als niet-leden welkom om zich uit te leven. Op de eerste dag waren de niet-leden vooral kinderen van volwassen leden van Unicum, die in deze unieke situatie ruim baan kregen om tennis en padel eens te proberen.

Afgestemd protocol

Veiligheid en gezondheid voor alles, dus waren er duidelijke regels, voor de kinderen én voor de ouders. Zo is er een specifieke route en een gelegenheidsentree om op het park van Unicum te komen, allemaal onderdeel van een gedetailleerd protocol, nauwkeurig afgestemd met de gemeente. Verder dragen de kinderen handschoenen en wordt er een strak ballenbeleid gehanteerd, zodat ook de kans op besmetting via ballen zo klein mogelijk wordt gehouden. Een toegewijde vrijwilliger heeft er bovendien voor gezorgd dat met heldere flyers en posters alle regels duidelijk zichtbaar zijn op het park. Het vraagt dus nogal wat organisatie van de vereniging, maar zo is tennis weer mogelijk en daar is Unicum maar wat blij mee. Voorzitter Rudy van Zijp sprak zichtbaar opgelucht met de lokale media, die ook wel wilden zien hoe een eerste versoepeling van de maatregelen in de praktijk werd gebracht.

Voorzichtig, maar blij

En zo waren er meer verenigingen die woensdag klaar waren om de deuren weer te openen. Bijvoorbeeld TV Carolus in Helmond, dat het vereiste protocol zo grondig en serieus had aangepakt, dat de gemeente zelfs kwam filmen zodat het een goed voorbeeld voor andere verenigingen in handen had. Ook tennisverenigingen als TV ’t Slotje in Beek en Donk, TV Markant in Breda en LTC Loenen aan de Utrechtse Vecht waren woensdag weer voor het eerst in bedrijf. Allen met hetzelfde gevoel. Voorzichtig en waakzaam, maar vooral heel blij dat de banen weer bespeeld werden.

Corona Toolbox

Het vereiste protocol om jeugd weer te laten tennissen en padellen, vraagt best een aantal maatregelen van verenigingen en er moet goed worden overlegd met de gemeente, maar de KNLTB biedt veel hulp. Zo is er op de speciaal in het leven geroepen website Corona.knltb.nl uitvoerige informatie over tennis en padel in deze periode te vinden. Met de KNLTB Corona Toolbox komen bestuurders, functionarissen en leraren van verenigingen en tennis- en padelcentra alles te weten wat nodig is over tennis en padel gedurende de coronacrisis. Neem vooral een kijkje en zorg dat jouw vereniging ook weer verantwoord kan starten.