Shutterstock 1503752768

Prinsjesdag: vooruitblik naar 2021

De derde dinsdag van september is ieder jaar weer een bijzondere dag. Dit jaar anders dan normaal, maar ook nu werden gewoontegetrouw de nieuwe begroting, ambities en budgetten voor 2021 besproken. Uiteraard staan in de Troonrede en Rijksbegroting voor 2021 COVID-19 en de gevolgen ervan voor de maatschappij en economie centraal. Hoe kan het ook anders.

Voor de sportwereld was er ook een grote opluchting. De eerder voorgenomen investeringen voor 2021 om met name de maatschappelijke waarde van sport en bewegen zo goed mogelijk te benutten, zijn blijven staan. Het traject van de lokale sportakkoorden op basis van het Nationaal Sportakkoord wordt voortgezet en dus blijft de missie om werkelijk iedereen het plezier en de voordelen van sport en bewegen te laten ervaren. Tennis- en padelverenigingen kunnen daar als vanzelfsprekend een belangrijke rol in vervullen. Verder kunnen verenigingen ook in 2021 nog gebruikmaken van een aantal steunmaatregelen om het financiële leed naar aanleiding van de coronacrisis enigszins te verzachten.

Concreet betekent het respecteren van het beleid en de eerder voorgenomen investeringen van de Rijksoverheid vanuit het Sportakkoord dat sinds ondertekening van het akkoord medio 2018, jaarlijks ruim 400 miljoen euro wordt geïnvesteerd. Zo ook in 2021. Daarmee wordt bijvoorbeeld het aantal buurtsportcoaches fors uitgebreid en wordt onder andere specifieke aandacht besteed aan voldoende sport en bewegen voor de jeugd, een positieve en veilige sportomgeving voor iedereen en versterking van de gehele sportinfrastructuur in Nederland. Inmiddels is in veel gemeenten een lokaal sportakkoord tot stand gekomen, waarmee het beleid vanuit het sportakkoord concreet kan worden uitgevoerd. In een recent artikel hier op Centrecourt.nl komt uitgebreid aan de orde hoe die uitvoering op lokaal niveau exact in zijn werk gaat en welke kansen en mogelijkheden dat kan bieden voor jouw vereniging. De KNLTB heeft ook een factsheet beschikbaar om tennis- en padelverenigingen daarbij te helpen.

Zoals gezegd is er van alle financiële steunmaatregelen vanuit de overheid naar aanleiding van geleden schade door het coronavirus, een aantal dat zeker ook in 2021 beschikbaar is, ook voor sportverenigingen. Zo kunnen verenigingen ook in na 1 oktober 2020 aanspraak maken op de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), die in drie tijdvakken van drie maanden zeker tot 30 juni 2021 is aan te vragen. De exacte voorwaarden voor de verlangde TVL, vind je hier. Verder is ook in 2021 steun mogelijk vanuit de NOW-regeling (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid). Bedrijven en ook verenigingen met mensen op de loonlijst, kunnen bij een bepaalde hoeveel omzetverlies naar aanleiding van de coronacrisis, aanspraak maken op steun om personeel te behouden. Hier vind je de voorwaarden voor de NOW 3.0, die in zijn totaliteit loopt tot 1 juli 2021.