Kunstgrasbaan Tennis

Het lokale Sportakkoord: kom in actie, gebruik de factsheet!

Het is inmiddels meer dan twee jaar geleden dat het Nationaal Sportakkoord werd ondertekend. Het doel van het Sportakkoord is om iedereen meer te laten sporten en bewegen, door de sport zo leuk en toegankelijk mogelijk te maken voor álle Nederlanders, in álle levensfasen. Om dit te realiseren worden er afspraken gemaakt in een lokaal Sportakkoord. Inmiddels is in een groot aantal regio’s een lokaal Sportakkoord gesloten en breekt vanaf de september de uitvoeringsfase aan. Het is voor tennis- padelverenigingen nu belangrijk om in actie te komen en/of te blijven! 

 

Wat levert meedoen aan het Sportakkoord op voor jouw vereniging?

Dankzij het Sportakkoord krijg je de mogelijkheid om mee te bepalen wat het sportbeleid binnen jouw gemeente wordt. Jouw vereniging wordt onderdeel van een blijvend sportnetwerk binnen jouw gemeente en je krijgt mogelijkheden om in de ontwikkeling van jouw club te investeren. Op centrecourt.nl is ook eerder een artikel verschenen over tennisvereniging SV Kampong en het Utrechtse Sportakkoord en welke voordelen het heeft voor de vereniging.  

 

Adviseur Lokale Sport 

Dat in veel regio’s nu de uitvoeringsfase start, betekent dat in veel gevallen de sportformateur zijn of haar werk heeft gedaan. Partijen zijn bij elkaar gebracht, hebben gepraat en afspraken gemaakt in een lokaal sportakkoord om invulling te geven aan één of meer van de genoemde ambities. Vervolgens is uitvoeringsbudget aangevraagd om het gesloten akkoord daadwerkelijk te gaan uitvoeren.  

Nu het tijd is voor de uitvoeringsfase, wordt de rol van de Lokale Adviseur Sport steeds belangrijker. Die persoon is er niet zozeer om de gesprekken te faciliteren, maar ondersteunt verengingen concreet bij het maken, maar zeker ook bij het uitvoeren van het sportakkoord. Vanuit het Sportakkoord zijn er diverse diensten beschikbaar waar jouw vereniging mee geholpen kan worden, denk aan verduurzamingstrajecten, workshops over het genereren van extra inkomsten en scholingen voor vertrouwenscontactpersonen. Bovendien kan hij of zij je wegwijs maken in wat voor jouw vereniging de kansen en mogelijkheden zijn binnen het lokale sportakkoord. De adviseur lokale sport brengt de behoefte van clubs en services samen. Daarnaast hebben we als KNLTB ook een Factsheet Sportakkoord waarmee we verenigingen ondersteuning bieden in het realiseren van de ambities. Hierin staat per ambitie uit het Nationaal Sportakkoord met welke activiteiten verenigingen hier invulling aan kunnen geven en welk programma of welke vorm van ondersteuning van de KNLTB daarbij bruikbaar is.  

Zo kunnen verenigingen bijvoorbeeld aan de slag met inclusief sporten door zich specifiek op bepaalde doelgroepen te richten met onder andere de programma’s Tennisfit en Old Stars voor ouderen of met rolstoeltennis. Overigens kun je hier per regio zien in welke fase de ontwikkeling van het sportakkoord zit. Via deze pagina zijn ook de lokale sportakkoorden te lezen die al zijn gesloten. 

 
Meer informatie 

Wil je nog een rustig nalezen hoe het Nationaal Sportakkoord tot stand is gekomen, hoe het traject daarna verlopen is en wat nu de eventuele mogelijkheden zijn op lokaal niveau? Kijk dan eens in de brochure Sportakkoord Sportclubs.   

Of wil nog eens met de KNLTB van gedachten wisselen over de mogelijkheden op basis van het sportakkoord in jouw omgeving? Neem dan vooral contact op met de KNLTB Accountmanager in jouw regio