Jaarrekening vergrootglas financien

De stichtingsconstructie: De Gouwe Smash besloot tot een nieuwe koers

 

Het was tot voor kort een veelgebruikte constructie. Een vereniging richtte een stichting op, die vervolgens formeel opdrachtgever werd van de bouw of verbouw van een accommodatie of de aanleg van nieuwe banen. De 21 procent btw op de kosten kon de stichting verrekenen, waarna de accommodatie aan de vereniging ter beschikking werd gesteld tegen het daarvoor geldende lage btw-tarief. Het leverde de vereniging een aanzienlijk voordeel op, maar met de verruiming van de btw-sportvrijstelling is dat voordeel komen te vervallen. Dat betekent dat de complexe constructie van een stichting in financieel opzicht nog maar weinig voordelen heeft.

Doordat de ‘gelegenheid tot sportbeoefening’ die de stichting een vereniging biedt, inmiddels is vrijgesteld van btw, kan de stichting de btw van 21 procent op de investering niet meer verrekenen. Het kan voor verenigingen betekenen dat de stichting nog maar weinig voordelen oplevert, terwijl de complexe situatie van twee besturen en de daarmee gepaard gaande administratieve rompslomp, blijft bestaan. Voor een aantal verenigingen kan het daarom aantrekkelijk zijn om de stichting om te zetten naar een vereniging en vervolgens te laten fuseren met de tennisvereniging. De Gouwe Smash uit Waddinxveen deed dat en is nog elke dag blij met die keuze.

Bij De Gouwe Smash ging de kwestie spelen toen werd besloten tot de aanleg van nieuwe padelbanen. Omdat de verrekening van de btw niet meer mogelijk was, startte de vereniging het traject tot aanvraag van subsidie onder de BOSA-regeling: stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties. De regeling werd begin 2019 in het leven geroepen ter compensatie van het nadeel voor spotverenigingen als gevolg van verruiming van de btw-sportvrijstelling. “En dat was nodig voor ons, zo konden wij het nadeel van zo’n 30.000 euro opvangen”, aldus Gerard van Kampen, lid van de sponsorcommissie bij De Gouwe Smash en goed thuis in de financiële zaken van de vereniging. “En de aanleg van de padelbanen was voor ons direct een gelegenheid om de knoop door te hakken en te stoppen met de stichting.”

‘Hadden er niet zoveel meer aan’

De stichting was er ooit gekomen op uitdrukkelijke wens van de gemeente, toen de vereniging verhuisde naar een volledig nieuw tennispark. “Wij moesten destijds onze oude locatie verlaten om plaats te maken voor een nieuw winkelcentrum. Voor de aanleg van het nieuwe park had de gemeente Waddinxveen wel graag dat de stichting er kwam, zodat het btw-voordeel weer kon terugvloeien naar de gemeente. Op dat moment hoefde het voor ons niet zo nodig, maar uiteindelijk heeft het ons ook nog best wat voordelen gebracht bij de aanleg van het nieuwe park, dus dat was prima. Nu viel echter het btw-voordeel weg en hadden we niet zo veel meer aan de stichting, maar bleven we wel zitten met een dubbele administratie. Voor onze penningmeester leverde dat veel werk op.”

Hoe stop je met de stichting?

Maar hoe kom je dan van de stichting af? Aan het begin van het traject wist De Gouwe Smash dat zelf ook nog niet zo goed, geeft Van Kampen eerlijk toe. “Maar als je eraan begint, leer je steeds meer en kom je er vanzelf achter hoe je het moet aanpakken. Voor ons was er eigenlijk maar één goede oplossing. We hebben de stichting laten omvormen tot een vereniging en die vervolgens laten fuseren met de bestaande vereniging.” Het meest voor de hand liggende alternatief is het opheffen van de stichting, waarbij de bezittingen van de stichting worden overgedragen aan de vereniging. “Dan moet je als vereniging echter heel goed nagaan hoe jouw stichting in elkaar zit, welke bezittingen er feitelijk zijn. Want doe je dat, dan moet je overdrachtsbelasting betalen en in ons geval was dat een kostenpost van zo’n 70.000 à 75.000 euro. Eigenlijk was dat voor ons dus geen optie.”

De keuze viel dus op het omvormen van de stichting naar een vereniging en vervolgens een fusie. “En dat is een lang traject, begeleid door een notaris waarin ook veel moet worden afgestemd in ledenvergaderingen, maar we hebben het er graag voor over gehad. Want zo kwamen we uit op een kostenpost van tussen de 6.000 en 7.000 euro. En voor dat verschil wilden we uiteraard wat werk verzetten.”

Hulp van een deskundige

Ook de KNLTB ziet het omvormen van de stichting naar een vereniging en vervolgens een fusie, als een reële en heel haalbare oplossing, maar benadrukt ook dat elk geval anders is en de fiscale gevolgen van een keuze goed moeten worden bestudeerd. De bond adviseert dan ook altijd contact te zoeken met een belastingdeskundige. Overigens is ook Van Kampen graag bereid verenigingen een en ander uit te leggen. “Je mag ons altijd bellen hierover, die kennis delen we graag. Ik heb verenigingen hier in de omgeving ook wat zaken uitgelegd. Het eventuele probleem met de overdrachtsbelasting en de lengte van het alternatieve traject, dat was voor meerdere mensen een verrassing. Hoe dan ook, hulp inschakelen is wel heel verstandig.”