LTC Vleuten De Meern zonnepanelen

Financiële tegemoetkoming voor verenigingen, maak er gebruik van!

Enige tijd geleden besloot het Kabinet een bedrag van 110 miljoen euro vrij te maken voor sportverenigingen die door de corona-maatregelen een moeilijke periode doormaken. Van dat bedrag is 90 miljoen bestemd voor verhuurders van sportaccommodaties, zoals gemeenten en sportbedrijven, maar ook commerciële organisaties. Juist deze commerciële organisaties zijn zich nog niet altijd goed bewust van de mogelijkheden waarmee zij sportverenigingen kunnen ontlasten. Ook verenigingen die gedeeltelijk of volledig eigenaar zijn van de accommodatie, waaronder veel tennis- en padelverenigingen, kunnen inmiddels rekenen op steun (TASO-regeling). Voor hen kwam enkele weken geleden nog eens 25 miljoen extra beschikbaar. De KNLTB wil tennis- en padelverenigingen op het hart drukken alles in het werk te stellen om te profiteren van deze regelingen en daarom tijdig in gesprek te gaan met de verhuurder.

 

Antwoorden op de meest gestelde vragen zijn onderaan dit artikel te vinden.

 

Huurder van de accommodatie (TVS)

Omdat de regeling Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS) beschikbaar is voor gemeenten, sportbedrijven en particuliere verhuurders, kunnen in de praktijk vrijwel alle sportverenigingen die de accommodatie huren, van deze regeling profiteren. De verhuurders van deze accommodaties kunnen bij totale gederfde huurinkomsten tot aan 100.000 euro tussen 15 september en 15 oktober een aanvraag doen via DUS-I, Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen. Daarbij dienen zij wel een overzicht van de kwijtgescholden huur per amateursportorganisatie (vereniging) te overleggen en een mededeling van hun kant aan de verenigingen dat de huur van 1 maart tot en met 1 juni ook daadwerkelijk is kwijtgescholden. Bij aanvragen boven de 100.000 euro moet de verhuurder in de maand maart 2021 een aanvraag tot vaststelling indienen om het exacte bedrag van de tegemoetkoming te laten vaststellen, waarna ook zij in aanmerking komen voor de tegemoetkoming. “Het kan voor verenigingen flink schelen als de huur voor deze maanden inderdaad wordt kwijtgescholden”, aldus Robert Jan Schumacher, Directeur Dienstverlening bij de KNLTB. “Ga dus in overleg met je verhuurder en is de mogelijkheid er, zorg dan je dat profiteert van deze regeling. Het is echt zonde dat niet te doen.” Veel gemeenten kennen de wegen naar de juiste financiële ondersteuning, maar lang niet alle commerciële organisaties zijn op de hoogte van de mogelijkheden. Vooral in die situaties doe je er als vereniging goed aan op tijd met de verhuurder in gesprek te gaan en zo nodig deze ondersteuningsregeling onder de aandacht te brengen, zodat je ook echt in aanmerking komt voor kwijtschelding van de huur in de periode 1 maart tot en met 1 juni.

Zelf eigenaar van de accommodatie (TASO)

Ook verenigingen die niet huren, maar zelf eigenaar zijn van de accommodatie, zijn fors geraakt door de coronacrisis. Een groot deel van de tennis- en padelverenigingen behoort tot deze categorie. Als je tot deze categorie behoort en je hebt nog geen andere tegemoetkoming voor doorlopende lasten ontvangen, dan komt je wellicht in aanmerking voor de TASO-regeling. De voorwaarden staan verderop in het artikel toegelicht. Deze Tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 (TASO) is onlangs uitgebreid dankzij inspanningen van Tweedekamerlid en woordvoerder sport van de VVD Rudmer Heerema. Met een verhoging van 25 miljoen aan extra steun is er nu voor deze sportverenigingen totaal 44,5 miljoen beschikbaar. “Daar zijn wij natuurlijk heel blij mee”, zegt Schumacher. “Met de inspanningen vanuit de Tweede Kamer, maar ook met de bereidwilligheid van het ministerie van VWS, waarmee we vanaf het begin van de coronacrisis heel constructief hebben kunnen samenwerken. De beschikbare financiële regelingen kunnen verenigingen echt door de moeilijkste tijd heen helpen. Daar zijn we dankbaar voor.”

Hoe werkt de TASO?

De TASO is bedoeld voor amateursportorganisaties die een groot deel van hun omzet zijn verloren, als gevolg van de maatregelen tegen COVID-19. Amateursportorganisaties zoals sportverenigingen komen voor een eenmalige tegemoetkoming in aanmerking als:

• de organisatie in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020 en/of1 juni tot en met 31 augustus 2020 ten minste 20 procent aan omzet heeft verloren.
• de organisatie, in het kader van de uitbraak van COVID-19, geen andere tegemoetkoming voor doorlopende lasten heeft ontvangen. De hoogte van de tegemoetkoming is voor elke vereniging anders. Die is namelijk afhankelijk van de hoogte van de doorlopende lasten in de periode waarin je met jouwvereniging ten minste 20 procent omzet misliep. Je kunt de subsidie aanvragen voor twee perioden: 1 maart tot en met 31 mei 2020 en 1 juni tot en met 31 augustus 2020.

De hoogte van de tegemoetkoming wordt als volgt bepaald:

Doorlopende lasten:  € 501 t/m € 1.500  -  Tegemoetkoming (forfaitair): € 1.500
Doorlopende lasten: € 1.501 t/m € 2.500  -  Tegemoetkoming (forfaitair): € 2.500
Doorlopende lasten: € 2.501 t/m € 3.999  -  Tegemoetkoming (forfaitair): € 3.500

Verenigingen die in aanmerking komen voor deze regeling kunnen tussen 1 september 2020 en 4 oktober 2020 via de website van DUS-I een aanvraag indienen. Op deze site zal snel het aanvraagformulier worden geplaatst.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is de opvolger van de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). De TOGS was een éénmalige gift van €4.000,- netto vanuit de overheid en gold voor de periode maart t/m mei. De TVL regeling gaat over de periode 1 juni tot 1 oktober en kan maximaal €50.000,- netto bedragen. Aanvragen kan t/m 30 oktober.

De TVL regeling is voor verenigingen die door de coronacrisis veel omzet verliezen en daardoor in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten. Verenigingen die voor de TOGS-regeling in aanmerking kwamen, kunnen ook gebruikmaken van de TVL. Kijk voor meer info en de voorwaarden op rvo.nl/tvl

Bekijk ook vooral de volgende filmpjes voor meer toelichting over de genoemde regelingen.
TASO: https://www.dus-i.nl/subsidies/tegemoetkoming-amateursport-covid-19
TVS: https://www.dus-i.nl/subsidies/tegemoetkoming-verhuurders-sportaccommodaties-covid-19
TVL: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl

Veelgestelde vragen