Meisje rood 3

Wegdamse TC biedt schooljeugd twee dagen tennisplezier met KNLTB Uitleen-pakket

Ze doen het al enkele jaren bij de Wegdamse TC in Hengevelde dicht bij Hengelo, niet zo ver van de Duitse grens. Op een woensdag in het voorjaar staat op de drie banen van de vereniging alles in het teken van de plaatselijke schooljeugd. Alle groepen, 3 tot en met 8, vullen het uurtje gym die dag met tennisles om de sport te leren kennen, volgens het Menzis Tenniskids@school-principe. Op deze ene dag, die dit jaar op 4 maart werd gehouden, gaan dus zes klassen van gemiddeld 25 kinderen per klas de baan op. “Dan heb je ineens veel jeugdrackets nodig”, weet Kim Blokhorst-ter Huurne, lid van de jeugdcommissie. “Het huren van een Tenniskids@school-pakket is dan altijd een prima oplossing.”

Contact met de school en de gymleraar is in de praktijk niet moeilijk voor de vereniging. De sportzaal waar gymles wordt gegeven, staat pal naast het tennispark. “We creëren op onze drie banen miniveldjes en er wordt dan de hele dag gespeeld. Het enthousiasme bij de kinderen is altijd heel groot!” De Wegdamse TC, die in totaal ongeveer 200 leden heeft een jeugdledenbestand van zo’n 35 leden, biedt op deze manier jaarlijks ongeveer 150 schoolkinderen tennisplezier. Zij kunnen zich hiervoor aanmelden met een formulier, waarop ook direct een toernooi voor dezelfde jeugd enkele dagen later wordt gepromoot.

Materialen via KNLTB Uitleen

Schoolkinderen, veelal zonder eigen tennisspullen, een leuke tenniservaring bieden, vraagt van de vereniging wel voldoende goede tennismaterialen. Dat is een uitdaging, maar voor de Wegdamse TC is het Tenniskids@school-pakket van KNLTB Uitleen elk jaar een ideale oplossing. De grote tennistas met een huurprijs van €30,25 bevat onder meer jeugdrackets, ballen en pylonnen. “Dat werkt echt heel goed. We houden het pakket altijd sowieso tot en met de zondag na de lessen, want ook tijdens het toernooi kunnen wij de materialen goed gebruiken. Een dag van tevoren wordt het pakket altijd via de post bij ons bezorgd en na de activiteiten brengen wij het naar een punt waar het weer wordt opgehaald. Het is al altijd heel netjes geregeld.”

Tien à vijftien nieuwe leden

Ook het toernooitje enkele dagen na de gymles is altijd drukbezocht. Een inschrijving is dan niet nodig, wie komt, doet mee. “We creëren vier minibaantjes per tennisbaan. Op de baantjes worden steeds wedstrijdjes van ongeveer een kwartier gespeeld en dan draaien we door, zo gaat dat dan het hele toernooi, dat is altijd heel geslaagd.” Kinderen die na het toernooi echt de smaak te pakken hebben, kunnen zich vervolgens aanmelden voor een serie van tien lessen. “Daarvoor staat een vaste prijs, ze hoeven dan nog geen lid te zijn. Na de tiende les kunnen ze verder, maar dan moeten de kinderen wel eerst een lidmaatschap afsluiten.” Het is een succesvol traject, waar een relatief kleine vereniging als de Wegdamse TC toch jaarlijks tien à vijftien nieuwe jeugdleden aan over houdt.

Na corona

De tennislessen tijdens de gymles en het toernooi, het vond dit jaar allemaal plaats vlak voordat verenigingen dicht moesten vanwege de maatregelen naar aanleiding van het coronavirus. “De tennislessen waren op 4 maart en enkele dagen later hadden we het toernooi, dus dat ging nog net. Inmiddels lopen ook de tien lessen die er op volgen, na de zomervakantie staan er nog twee op het programma.”

Traditioneel zorgen de maanden maart, april en mei voor een hoge instroom van jeugdleden, mede door de vele Menzis Tenniskids@school-trajecten. Veel verenigingen hebben die piek in de coronaperiode gemist. Zij kiezen er nu massaal voor om na de zomervakantie extra wervingsactiviteiten te plannen en zo alsnog een mooi aantal nieuwe jeugdleden te kunnen verwelkomen.