Smashingpinkkring2020

Open gesprek over LHBTI tijdens Amsterdamse kringbijeenkomst

Een veilig sportklimaat - waarin iedereen onbezorgd van sport kan genieten- en inclusiviteit, het zijn belangrijke thema’s in een maatschappij waar de overheid nadrukkelijk inzet op sportdeelname in alle lagen van de bevolking. Niet voor niks krijgen dergelijke thema’s ook de nodige aandacht in het nationale en ook de lokale Sportakkoorden. Sport is voor iedereen, dus ook voor de LHBTI-gemeenschap in Nederland, willen ze bij tennisvereniging Smashing Pink graag uitdragen. Zeker nu, in de Pride Week. De eerste LHBTI-tennisverenging van Europa, al jaren spelend op het Amsterdamse Amstelpark, zet zich in voor meer bewustwording  van en gesprek over dit onderwerp. Om die reden gaf voorzitter Niels Wolf tijdens een recent kringoverleg met bestuurders van een aantal Amsterdamse tennisverenigingen een presentatie over LHBTI en tennis. Het is één van de initiatieven om dit onderwerp in tennis beter bespreekbaar te maken.

Lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen. Niels Wolf struikelt er bijna over als hij de volledige betekenis van de afkorting LHBTI noemt. “Het is ook een mond vol”, lacht hij. Officieel is hij overigens oud-voorzitter van Smashing Pink, zo benadrukt hij. Onlangs trad hij af, maar hij blijft als vanzelfsprekend zeer nauw betrokken bij de club. Bovendien gaat het hele LHBTI-thema hem aan het hart, niet voor niks neemt hij ook zitting in het bestuur van Pride and Sports, hét nationale platform voor LHBTI in sport.

“Het begon eigenlijk al in oktober”, blikt Wolf terug op het begin van de gesprekken met de KNLTB over de positie van LHBTI-ers in het Nederlandse tennis. Het was overleg zonder enige vorm van verwijt of negativiteit, zo wil hij duidelijk gezegd hebben. “Dat was ook nooit de bedoeling. Maar wij vonden wel dat diversiteit en inclusiviteit in tennis meer aandacht moet krijgen.
Dus niet alleen LHBTI-ers, maar bijvoorbeeld ook mensen met een bi-culturele achtergrond.” Daarom zaten op die avond in oktober Smashing Pink, Stichting Pride and Sports en de KNLTB om de tafel om te bespreken hoe dat anders zou kunnen. Dat deze brainstorm er moest komen werd al vorig jaar zomer besloten, toen KNLTB-voorzitter Roger Davids bij de tennistoss van Smashing Pink tijdens de Gay Pride week, de eerste net ontworpen KNLTB- diversiteitsvlag  overhandigde.

‘Meer over hebben’

Smashing Pink bestaat volgend jaar al 25 jaar en is daar terecht trotst op. Met 230 leden en inmiddels twaalf deelnemende teams in de competitie, hebben ze een stevige positie verworven in het Nederlandse verenigingstennis. Maar door de competitiedeelname, frequent contact met andere clubs, drong ook het besef door dat het met de bewustwording en bespreekbaarheid van het thema LHBTI nog best beter kon. “Als we in gesprek raken met andere verenigingen, horen wij toch nog heel vaak: ‘wij hebben er bij ons niet echt mee te maken’. Maar praat je wat langer, dan kent toch iedereen wel een situatie waarin het wel aan de orde was, of herinneren ze zich iemand die net uit de kast kwam. Overigens is het niet onze inzet dat iedereen maar uit de kast moet komen. Het gaat vooral om dat veilige sportklimaat waar we het vaak over hebben. Een klimaat bij een vereniging waarin iedereen zich welkom voelt en zichzelf kan zijn, wie of wat je ook bent.”

Overigens heeft Wolf in bijna 25 jaar Smashing Pink best een positieve ontwikkeling waargenomen. “Toen wij begonnen met competitie spelen, was vaak de reactie in tennissend Nederland: dat moeten we dan nog maar zien. Maar sinds wij ook regelmatig in onze poules winnen, merk je dat het beeld verandert en dat de andere spelers je ook steeds vaker openlijk goede vragen stellen. En dan is er opeens toch veel meer verbinding dan ik ooit had vermoed. Veel mensen erkennen dan: jullie hebben gelijk, wij hebben het er hier nooit over.”

Heel enthousiast

Ook de Kringbijeenkomst begin maart van een aantal Amsterdamse tennisverenigingen was weer een mooie stap vooruit in het bespreekbaar maken van LHBTI in tennis. Wolf gaf er een korte presentatie, alle aanwezige bestuurders kregen de diversiteitsvlag overhandigd en gingen in gesprek. Ook toen was de insteek om juist de bewustwording bij de aanwezige verenigingen te vergroten, ze echt te laten nadenken over het onderwerp binnen hun vereniging. “Dat gebeurt bijvoorbeeld door verenigingen te vragen: kan iemand (een LHBTI-er) zijn vriend of haar vriendin meenemen naar de club zonder dat daar ongemakkelijke situaties door ontstaan? Dat doet mensen nadenken over hoe hun eigen vereniging zou reageren als het thema bij hen aan de orde komt. Want veel verenigingen hebben er simpelweg nooit over na hoeven te denken in onze hetero- dominante maatschappij.”

Ook de topsport biedt niet veel voorbeelden die een ander beeld schetsen. De bij het Kringoverleg aanwezige verenigingen waren in ieder geval open en enthousiast, maar concreet tot actie overgaan is nog best een uitdaging. Voor elke club geldt: je kunt ermee  beginnen door het eens te agenderen voor een ledenvergadering en door daarbij misschien een korte presentatie te laten geven door Smashing Pink.

Pinkstertoernooi

Tijdens de presentatie stond Wolf ook stil bij hun jaarlijkse internationale Pinkstertoernooi, het grootste jaarlijkse ‘inclusieve’ tennistoernooi gespeeld onder de vlag van de Global Gay and Lesbian Tennis Alliance  (GLTA). Met bijna dertig edities en soms wel 400 mensen op de deelnemerslijst, is het succes van dit evenement duidelijk. Wolf hoopt dat ook dit toernooi een kans biedt om nog meer diversiteit in het tennis te stimuleren. “Wij zouden het toernooi ook graag openstellen voor spelers van de reguliere clubs hier, maar het is geen KNLTB-toernooi en telt dus niet mee voor de ranking. De GLTA hanteert ook een ander rankingsysteem. Maar wellicht is er toch nog eens een koppeling te maken. Alleen dat overleg op zich zou al heel goed zijn.”

De dadendrang van Smashing Pink en Stichting Pride and Sports stopt niet bij een Kringoverleg. Smashing Pink vaart volgend jaar mee met de door Philips gesponsorde Pride &Sports-boot tijdens de Gay Pride en tijdens het grastennistoernooi in Rosmalen in 2021 wordt wederom een brainstorm gehouden.

Bovendien gaat Stichting Pride and Sports in het kader van een lokaal Amsterdams Sportakkoord als partner een belangrijke rol vervullen; in het streven naar een toegankelijk sportaanbod voor iedereen, rekent de wethouder sport op Pride and Sport. “En met Smashing Pink proberen wij daar natuurlijk ook aan bij te dragen. En laten we eerlijk zijn, met onze jarenlange deelname inmiddels aan de KNLTB- tenniscompetities doen wij al best emancipatoir werk!”