Verening groen bomen gravel

Extra steun voor verenigingen met eigen accommodatie

Op initiatief van VVD Tweede Kamerlid en Sportwoordvoerder Rudmer Heerema, heeft het kabinet besloten nog eens 25 miljoen toe te voegen aan het steunfonds voor de sport. Dit bedrag is specifiek bestemd voor verenigingen die de accommodatie in eigendom hebben, waarvan vooral de kapitaallasten doorliepen, vele vormen van inkomsten wegvielen, terwijl deze verenigingen geen beroep op de gemeenten konden doen om de huur op te schorten.

De bijzonderheden over de uitwerking en toepassing van de regeling zullen in een later stadium bekend worden gemaakt. De KNLTB, die uiteraard stevig heeft aangedrongen op deze ondersteuning, is zeer verheugd met dit resultaat.

Bekijk hieronder de boodschap van Rudmer Heerema: