Openingpadeldvb2019

Tijdelijke themagroepen slaan aan bij De Vliegende Bal

Van oudsher zijn verenigingen zo georganiseerd dat commissies de uitvoerende taken van de club op zich nemen. De bereidheid van vrijwilligers om onderdeel te zijn van deze commissies, neemt echter af. Het stoffige karakter van zo’n commissie met de bijbehorende hiërarchie en tijdens een ALV voor langeretijd gekozen worden is voor sommige leden een drempel om vrijwilliger te worden. Het bestuur van SLTC De Vliegende Bal merkte dit ook en besloot om het anders aan te pakken.

Sinds de introductie van zogenoemde themagroepen, waarbij vrijwilligers betrokken zijn bij verschillende klusjes met een kort tijdsbestek, groeit het aantal mensen dat de handen uit de mouwen steekt voor de vereniging uit Sneek. “Wanneer iets géén structureel karakter heeft, zijn veel enthousiastelingen bereid iets voor de club te doen”, verklaart bestuurslid Birgitta Knol. “Het is eigenlijk een soort cultuuromslag, waarbij mensen het juist leuk gaan vinden met een groepje bekenden of gelijkgestemden iets op te pakken.”

Minder verplichtingen, kortere periode

De themagroepen zijn dus een succes bij de Friese vereniging. Acht stuks telt de club er momenteel, variërend van themagroep communicatie tot aan de aankleding van het park. “Deel uit maken van een commissie, dat vinden veel mensen te ingrijpend”, weet Birgitta. “Terwijl veel mensen echt wel bereid zijn iets te doen voor de club. Maar dan wel met minder verplichtingen en voor een kortere periode. Een themagroep begint met een bepaald doel en eindigt als dat doel is gerealiseerd.”

Het clubbestuur probeert vooral actief te zijn op de achtergrond. “De themagroepen presenteren aan ons hun idee en krijgen vervolgens, indien akkoord, een ‘go’ om aan de slag te gaan. ‘Voor de leden, door de leden’ is het motto. Hetzelfde is onlangs gebeurd met de realisatie van de nieuwe padelbanen. De themagroep padel werd opgezet, een aantal enthousiastelingen inventariseerde de mogelijkheden, het bestuur gaf akkoord en niet al te lange tijd later beschikte de club over padelbanen.” Het vieren van successen is volgens Birgitta een belangrijke factor. “Op die manier wordt het zichtbaar dat we vooruitgang boeken als club. Daar willen mensen graag onderdeel van zijn.” 

Vacaturebank

Via een zogenoemde ‘vacaturebank’ in de kantine maken themagroepen kenbaar dat zij tijdelijk handjes nodig hebben voor bepaalde klussen. “Mensen kunnen zich op die manier intekenen op een onderdeel. Ook via social media jagen we de klussen aan. En is een klus afgerond, dan attenderen wij als bestuur de groepsleden op eventuele leuke klussen bij andere themagroepen.”

 Volgens Birgitta staat De Vliegende Bal pas aan het begin van de frisse wind binnen club. “We zitten nog in de opstartfase. De transitie van oude commissies met voorzitters en een bestuur naar de nieuwe structuur, met zelforganiserende teams, begint nu echt vorm te krijgen. Aan ons als bestuur ‘nieuwe stijl’ de taak om de continuïteit van de themagroepen te behouden. Ik kan elke vereniging aanraden om eens buiten de traditionele structuren te denken. Mensen voelen veel meer binding met deze moderne werkwijze en zullen enthousiast worden om hier deel van uit te maken.”

Zowel in doestellingen als in naam hebben de themagroepen bij De Vliegende Bal een concreter, praktischer karakter dan de commissies en sluiten ze bovendien meer aan bij de uitdagingen die nu spelen. Naast de groep Padel is er onder meer Innovatie, Aankleding park/banen, Vrijwilligers, Jeugd en Communicatie/PR.