Duurzaamheid Zonnepanelen

BOSA-regeling 2019: nog 18 miljoen aan subsidie beschikbaar

De Subsidieregeling ‘Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties’ die dit jaar van start ging, is voor 2019 nog niet uitgeput. Voor de subsidie, goed voor 20 procent van investeringen voor het in stand houden en ontwikkelen van sportaccommodaties, was in het eerste jaar een totaalbedrag beschikbaar van 80 miljoen euro. Daarvan was op 24 oktober nog 18 miljoen euro over.

Onder de nieuwe subsidieregeling, die volgde op afschaffing van de mogelijkheid voor sportstichtingen en -verenigingen om de BTW (veelal 21%) af te trekken, geldt een minimaal te ontvangen subsidiebedrag van 5.000 euro. Bij een subsidiepercentage van 20 procent van de totale investering houdt dat voor tennisverenigingen in dat er minimaal 25.000 euro in de accommodatie moet worden geïnvesteerd om voor de regeling in aanmerking te komen.

Tennismaterialen

Daarbij is wel belangrijk om te weten dat verschillende investeringen bij elkaar opgeteld kunnen worden en dat ook tennismaterialen zoals tennisballen, netten en Tenniskidsmaterialen in de meeste gevallen onder de regeling vallen. Lees hier meer over de subsidieregeling.

Extra subsidie voor duurzame oplossingen

Ook is nog eens 15% (extra) subsidie mogelijk voor investeringen in energiebesparing/duurzame energieopwekking én voor investeringen in het toegankelijk maken van sportaccommodaties voor mensen met een beperking. Van alle aanvragen in 2019, goed voor in totaal 62 miljoen euro, is bij zo’n één miljoen euro om aanvullende informatie gevraagd bij de aanvragers.

Verenigingen die binnenkort aanzienlijke werkzaamheden willen gaan verrichten en al weten dat zij gebruik willen maken van de BOSA-regeling, kunnen dus nog steeds een aanvraag indienen. Dat kan via de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen.