tenniskids groen jongentje verandert scorebord

Kennisdeling centraal tijdens workshops ‘De reis naar het betrokken jeugdlid’

Afgelopen februari stonden verspreid door Nederland een zevental workshops ‘De reis naar het betrokken jeugdlid’ op het programma, voor leden van jeugdcommissies en tennisleraren. Want nieuwe jeugdleden werven is belangrijk, maar ze behouden is zo mogelijk nog belangrijker. Na twee jaar haakt een aanzienlijk deel van nieuwe, jonge tennisleden immers alweer af. In de workshops werd inzichtelijk gemaakt hoe je jeugdleden bindt aan de vereniging om ze vervolgens langer te behouden. Oftewel; de klantreis van eerste kennismaking met tennis tot betrokken lid. “Vooral de wisselwerking tussen tennisleraren en clubvertegenwoordigers op de avonden was heel waardevol!”

Juist omdat het behouden van jeugdleden best lastig kan zijn maar voor vrijwel alle tennisverenigingen wel belangrijk is, wil de KNLTB met deze workshops de clubs helpen dit goed te doen. Hoe interesseer je de jeugd voor de tennissport, hoe zorg je dat geïnteresseerden ook lid worden van verenigingen en hoe betrek je ze vervolgens zo bij de club, dat ze graag blijven tennissen? Die klantreis, die de aanwezigen doorliepen tijdens de workshops, bestaat uit vijf stappen. Deelnemers aan de workshops worden ook altijd uitgedaagd om met vertegenwoordigers van hun club de stappen uit te schrijven en ermee aan de slag te gaan:

  • Kennismaken
  • Enthousiast worden
  • Lid worden
  • Ik ben lid geworden
  • Betrokken lid

Praktijkvoorbeelden

Belangrijk waren echter net zo goed de voorbeelden en ideeën die aanwezigen zelf hadden om jeugdleden voor hun vereniging te behouden. “We begonnen steeds met het delen van succeservaringen, elementen die binnen elke actie om leden te werven, toepasbaar zijn”, zegt Ruud Baars van Baars Tennisschool, die de workshops gaf. “Zo is zorgvuldige communicatie richting de ouders belangrijk. Of je nu aan de slag gaat met een open dag, Menzis Tenniskids@School of iets anders. Vanuit mijn werk op de tennisschool heb ik ook snel de neiging mij te richten op de kinderen, maar de ouders informeren en ze meenemen in het proces is onmisbaar. In samenwerking met de jeugdcommissie van de club moet je daarover nadenken.”

Ouders betrekken sluit ook aan bij een specifieke vraag die tijdens de workshops aan de deelnemers werd voorgelegd: hoe ga je om met zogenoemde beïnvloeders, mensen om potentiële jeugdleden heen die van grote betekenis kunnen zijn in het traject van kennismaking naar een lidmaatschap bij een tennisvereniging. “Hoe beïnvloedt je de ouders positief? Dat was een concrete en belangrijke vraag aan de aanwezigen”, legt Baars uit. “Nabellen na een project als Menzis Tenniskids@School kan bijvoorbeeld veel effect hebben. Zelf heb ik dat ook gedaan, ik heb alle ouders persoonlijk gebeld na Menzis Tenniskids@School en ze gevraagd naar hun bevindingen, daar werd heel positief op gereageerd.”

Wisselwerking trainers en verengingen

Eén van de aanwezige verenigingen liet weten bij de trainingen in Tenniskids Rood ouders standaard mee te laten doen. “Een heel leuk idee, dat creëert grote betrokkenheid onder de ouders. Bovendien kregen de ouders de smaak zo te pakken, dat zij na afloop ook onderling wilden spelen. Dat heeft zelfs een paar nieuwe leden opgeleverd.”

Een andere beïnvloeder kan de leraar op school zijn. “Bij tennis op de scholen is samenwerking mét de scholen heel belangrijk. Eerst is er een keer tennis tijdens de gymles, later ook op de club en wordt het ook in de klas besproken. In dat proces kan de leraar een belangrijke rol vervullen, die moet je er dus ook nadrukkelijk bij betrekken. Hem of haar actief laten participeren in de schooltennisles is een succesfactor. Kinderen kijken tegen de leerkracht op. Plezier bij de leraar straalt af op de kinderen. Bovendien speelt de leraar een cruciale rol in het promoten van de dag op de tennisvereniging.”

In de workshops was er naast de klantreis zelf, veel ruimte voor kennisuitwisseling. Wat Baars betreft was het contact tussen tennisleraren en clubs op de avonden één van de meest waardevolle elementen uit de workshops. “Die wisselwerking was heel positief. Samenwerking tussen de leraar en de vereniging is ook essentieel om leden op de club optimaal te bedienen. Er zit bovendien ontzettend veel kennis bij tennisleraren en tennisscholen. Als tennisscholen en verenigingen intensief samenwerken en het traject naar het betrokken jeugdlid gezamenlijk invullen, kunnen ze hier optimaal de vruchten van plukken.”

In beleid op de club om leden en specifiek jeugd te binden en te behouden, kan ook Tennis Alles-in-1, een lidmaatschapspakket inclusief deelname aan competitie en evenementen, van grote betekenis zijn. Hoewel de workshops ‘De reis naar het betrokken jeugdlid’ hier wat minder op ingingen, zijn veel verenigingen enthousiast over Tennis Alles-in-1. In het najaar wordt een aantal workshops georganiseerd die meer gericht zijn op de praktische toepassing van Tennis Alles-in-1 op de club. Bovendien wordt nog voor de zomer een webinar georganiseerd over dit onderwerp.