Duurzaamheid

Informatieplicht energiebesparing voor verenigingen

Verenigingen die per jaar minimaal 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas of meer verbruiken zijn al verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder.

Vanaf 1 juli 2019 treedt de Informatieplicht Energiebesparing in werking. Dat betekent dat elke vereniging met een verbruik van minimaal 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 gas vóór 1 juli 2019 aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) moet doorgeven welke energiebesparende maatregelen zijn getroffen. Over het algemeen zijn dat grote verenigingen met een aanzienlijke buitenaccommodatie.

Wat is de Informatieplicht Energiebesparing?

De Informatieplicht Energiebesparing is een uitbreiding van de Wet milieubeheer, die sinds 1993 van kracht is. Daarin is vastgelegd dat bedrijven en instellingen vanaf een bepaald energieverbruik (50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent)) maatregelen moeten nemen om energie te besparen. Vanaf 1 juli 2019 heeft de overheid nu dus ook verplicht om de genomen maatregelen te rapporteren. Dat is de Informatieplicht Energiebesparing.

Investeringen terugverdienen

De bedoeling van de Informatieplicht is dat bedrijven en instellingen bewuster omgaan met energie. Dat kan al met simpele maatregelen, maar soms zijn grotere ingrepen nodig. De stelregel is dat die maatregelen zich binnen vijf jaar moeten terugverdienen. Je investeert dan dus op een kostenneutrale manier in een meer duurzame en zuinige bedrijfsvoering.

Stappenplan

De RvO heeft een stappenplan gemaakt om vast te stellen of een vereniging aan de informatieplicht moet voldoen. Blijkt uit het stappenplan dat jouw vereniging een informatieplicht en energiebesparingsplicht heeft? Dan moeten de genomen maatregelen worden doorgegeven aan de RvO.

Subsidieregeling

Sinds 1 januari 2019 is de nieuwe subsidieregeling  ‘Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties’ van kracht. Hieronder valt ook subsidie voor het nemen van energiebesparende maatregelen. Ook al heb je als vereniging geen informatieplicht dan is investeren in het nemen van duurzame maatregelen interessant. 

Meer informatie

Meer informatie vind je hier op onze website. Heb je vragen over de informatieplicht energiebesparing, neem dan contact op met RvO.