Mannen zitten aan bar met drankje

Open toss-avonden voor meer omzet en gezelligheid

Zeven tennisverenigingen uit de gemeente Veere (Zeeland) slaan de handen ineen. Ze gaan open toss-avonden organiseren waarbij ook de leden van andere clubs welkom zijn. Dit is een mooi voorbeeld van samenwerking tussen clubs in dezelfde regio waar alle clubs bij gebaat zijn.

Tennissen bij de Buren

Een paar jaar geleden kwam Tennisclub Walcheren al met het idee om één toss-dag in het seizoen open te stellen voor andere verenigingen. Reden hiervoor was de lage opkomst bij de tossen. Aart Cramer, secretaris van LTC Zer Oirts en lid van TV Walcheren: “Als dan iemand bardienst heeft, is er vanwege de lage opkomst eigenlijk te weinig te doen.” Dus kwam het bestuur van Walcheren met dit initiatief, beter bekend als Tennissen bij de Buren. Dat had na ongeveer drie jaar niet meer het beoogde effect. “In het begin vonden de spelers het wel leuk om een keer bij een andere club te kijken,” zegt Cramer. “Maar de opkomst van de gastspelers werd steeds minder en minder.”

Afgelopen jaar vond er weer een overleg plaats tussen alle Veerse tennisverenigingen, wat een mooi voorbeeld is van de Kringen, die in de plaats zijn gekomen van de KNLTB Districten en waarin contact en samenwerking tussen clubs in dezelfde regio wordt gestimuleerd. Daarin werd geopperd om in 2019 alle toss-avonden open te stellen. Cramer: “Dan heb je dus het geluk dat als jouw normale toss-avond in het water valt, er altijd nog wel op een andere dag in de week een mogelijkheid is om te tossen.” Dit idee is door bijna alle Veerse clubs omarmd, behalve door TC Domburg. Zij hebben van zichzelf al een druk bezochte toss, dus daar kunnen geen gastspelers meer bij. 

Betere omzet

Het doel van de clubs is om zoveel mogelijk mensen aan het tennissen te krijgen. Cramer: “We zien met zijn allen dat bij alle Veerse tennisclubs de groei er wel uit is en bij enkele clubs loopt het ledental zelfs gestaag terug. Daar willen we wat aan doen! We moeten ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen het leuk gaan vinden om te tennissen.”

Daarnaast zal het, volgens Cramer, ook meer lonen om gezamenlijk dingen als tossen en toernooitjes te organiseren. “De opkomst bij elke club apart is gering. Als je dat nou met elkaar kunt delen, heb je bijvoorbeeld een betere omzet voor de bar. Dat is voor de kleinere tennisclubs een leuke bron van inkomsten.” En het is natuurlijk ook gewoon gezelliger. Cramer: “Een reden dat mensen minder gaan tossen, is dat ze bijvoorbeeld alleen maar tegenstanders van mindere of juist betere speelsterkte tegenkomen. Als er dus meer mensen op zo’n avond afkomen, heb je ook meer leuke partijen!”