Dames dubbel high five

Creëer een prettige sfeer op jouw vereniging in de Week van het Sportplezier!

Plezier, daar draait het toch voornamelijk om bij mensen die graag sporten. Want als je plezier hebt in sporten, blijf je het graag doen. En dat geldt zeker ook voor tennis. Een prettige, positieve en veilige omgeving waar je optimaal plezier aan sport kunt beleven, ontstaat echter niet zomaar, die creëer je samen. Clubbestuurders, coaches, begeleiders, ouders en natuurlijk de sporters zelf hebben daar allemaal een verantwoordelijkheid in. In de Week van het Sportplezier, die afgelopen weekend van start ging, staat juist het creëren en behouden van die plezierige sportomgeving centraal.

Sportplezier en de Week van het Sportplezier sluiten aan bij het actieplan ‘Naar een Veiliger Sportklimaat (VSK)’, waarin sportbonden en NOC*NSF in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport samenwerkten met als doel een prettige, veilige sportomgeving voor zoveel mogelijk mensen te creëren en te bewaken.

Wat kun je doen?

Je kunt op jouw club veel doen om de sfeer, samenwerking en onderlinge verdraagzaamheid te bevorderen. Denk bijvoorbeeld aan evenementen om de ouders te betrekken, zoals een ‘beat-the-parents’-toernooi of bied jeugdleden de mogelijkheid om naar een training vriendjes en vriendinnetjes mee te nemen. De Week van het Sportplezier, met een nieuw tennisseizoen voor de deur, is natuurlijk een uitgelezen gelegenheid om hiervoor plannen te maken! Je kunt het moment ook aangrijpen om in een leuke vorm bij iedereen de spelregels van tennis weer eens op te frissen. Zo organiseerde OTC de Warande in het verleden al eens een spannend spelregelcafé om de spelregels opnieuw onder de aandacht te brengen. En bij Ad Astra krijgen deelnemers aan de Tenniskids competitie voorafgaand aan elke speelronde een korte opfriscursus van de regels. Zo is er op de baan maar weinig reden voor discussie. Ook op www.sportplezier.nl vind je veel goede voorbeelden van verenigingen die al activiteiten hebben ondernomen om plezier en de goede sfeer op de club te bevorderen.

Fair Play

Een prettig, veilig sportklimaat op de club kan onder druk komen te staan door een iets te fanatieke ouder langs de kant of onenigheid over een punt, maar kan ook ernstiger worden bedreigd. Soms is sprake van ernstige misdraging of zelfs van seksuele intimidatie of misbruik. De KNLTB spant zich in om alle vormen van ongewenst gedrag te voorkomen en te bestrijden en startte daarom enkele jaren geleden het programma ‘Fair Play’. Binnen Fair Play biedt de KNLTB veel voorlichting en informatie en een groot aantal praktische tools om op jouw club aan de slag te gaan. Denk aan een Model Tuchtreglement voor Verenigingen en gedragscodes.

Alle informatie is te vinden op de Fair Play-pagina hier op Centrecourt.nl. Daar vind je ook hoe je te werk moet gaan bij een geval van seksuele intimidatie op jouw club en wat bijvoorbeeld het belang is van een vertrouwenspersoon. Zorg dat ook leden op jouw club zo onbezorgd mogelijk kunnen genieten van en plezier beleven aan tennis!